Nošení roušek a další ochrany dýchacích cest se stalo jedním se symbolů boje proti nemoci covid-19. Nejvyšší správní soud (NSS) ale zrušil 27. července s třídenním odkladem nařízení o povinném nošení respirátorů ve vnitřních prostorech, protože nebylo náležitě odůvodněné. Jsou tedy nyní povinné? Ano.

NSS uvedl, že ministerstvo zdravotnictví se mělo už na základě předchozích verdiktů vypořádat s otázkou dopadů a zdravotních rizik dlouhodobého nošení respirátorů či doplnit odkazy na odborné studie.

Díky odkladu dostalo ministerstvo čas na vypracování nového nařízení, které upravilo tak, aby reflektovalo výtky soudu. Opatření, přijaté vládou, mimo jiné umožňuje nenosit respirátor lidem, kteří jej nemohou používat ze zdravotních důvodů. Musejí mít ale potvrzení od lékaře.

Týkat se to může lidí, kteří i v klidovém stavu trpí dušností. Jsou to například pacienti s chronickou obstrukční plicní nemocí, plicní fibrózou nebo srdečními nemocemi, které vyvolávají otok plic.

Lidé, kteří nemohou ze zdravotních důvodů respirátor nosit, mají mít podle ministerstva zdravotnictví nižší stupeň ochrany, jako jsou roušky. Ve výjimečných případech, pokud nemohou nosit ani roušku, je možné, aby neměli nic. Musí to být ale uvedeno v lékařském potvrzení. To, že lékař potvrzení pacientovi vydal, musí podle ministerstva zaznamenat také do lékařské dokumentace, aby to bylo kontrolovatelné.

Témata:

Zdravotnické roušky | Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | stars24.cz

Vstoupit do diskuse