Koronavirus v Česku: Vědci mají špatnou zprávu. Místo naděje přišlo zklamání!

Češi se nechávají testovat na covid-19

Autor: stars24.cz, ČTK

1. června 2020 16:14

Dvě ze tří studií hydroxychlorochinu k léčbě covidu-19, které v Česku povolil Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL), nepřijímají nové pacienty. Důvodem jsou obavy z vedlejších účinků, zejména z arytmií a neprokázaná účinnost.

Hydroxychlorochin byl nejčastějším lékem, který čeští lékaři podávali pacientům s covidem-19. Dostalo ho přes 660 lidí. Další podávání léku mimo klinická hodnocení je podle SÚKL na uvážení lékařů.

Jednou z pozastavených je celosvětová studie Solidarity, kterou podporuje Světová zdravotnická organizace (WHO). Zapojena jsou do ní tři centra v Praze a v Brně.

"Kromě léčebného ramene s hydroxychlorochinem, které je nyní pozastaveno, jsou ve studii ještě léčebná ramena s remdesivirem, s dvojkombinací lopinavir a ritonavir a s trojkombinací lopinavir, ritonavir a interferon beta oproti standardní léčbě," napsal v tiskové zprávě SÚKL.

Druhé studie se mělo účastnit až 75 pacientů v sedmi centrech v Praze, Brně, Ostravě a Prostějově. Pacienti již do studie zařazení budou v léčbě pokračovat po dobu hospitalizace, jsou přísně sledováni. Nové studie přijímat nebude.

Třetí hodnocení zkoumá kombinaci hydroxychlorochinu a azitromycinu u pacientů na jednotkách intenzivní péče. Tito nemocní jsou kontinuálně sledováni přístroji sledujícími srdeční činnost, jejich bezpečnost je tak zajištěna a hodnocení bude pokračovat beze změn.

Obavy nad účinky hydroxychlorochinu při léčbě pacientů s novým typem koronaviru vzbudil článek ve vědeckém časopise Lancet. Shrnuje data z 61 nemocnic na šesti kontinentech. Podle nich výsledky naznačují, že podávání hydroxychlorochinu nepředstavuje léčebný přínos a častěji se u pacientů vyskytují komorové arytmie.

Před možnými riziky léku SÚKL varoval už na začátku epidemie, kdy se objevily informace o léku plaquenil a jeho účinné látce chlorochinu. "Při jeho užívání se mohou vyskytnout závažné nežádoucí účinky až toxicity. Není doloženo, že by chlorochin působil preventivně před koronavirem," uvedl tehdy SÚKL na svém twitteru.

Úřad už dřív upozorňoval na to, přípravky s chlorochinem mohou způsobovat hypoglykemii neboli pokles hladiny cukru v krvi. Projevuje se třesem, neklidem, nesoustředěností, bušením srdce, zmateností, ospalostí, pocením, bolestmi hlavy i křečemi. Vést může až ke ztrátě vědomí a k poruše srdečního rytmu nebo vědci zmiňované arytmii.

I německá univerzita v Tübingenu přerušila dvě klinické studie léku proti malárii hydroxychlorochin, který se testoval v léčbě covidu-19. Informoval o tom dnes server časopisu Spiegel. Vysoká škola je tak další z řady institucí, které kvůli možným vedlejším účinkům antimalarikum přestaly zkoušet. Vlastní studii dočasně pozastavila také Světová zdravotnická organizace.

Lék hydroxychlorochin a jemu podobný chlorochin se používají při prevenci a léčbě malárie. Během pandemie se ale začaly objevovat informace, že by mohly pomáhat i při léčbě covidu-19. Hydroxychlorochin užívá podle svých nedávných slov jako prevenci proti covidu-19 americký prezident Donald Trump.

WHO vyzvala, aby lidé antimalarikum hydroxychlorochin a jemu podobný chlorochin proti covidu-19 neužívali. Možné by to podle ní mělo být zatím jen v klinických studiích.

Témata: Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) léky