Poruchami spánku trpí několik milionů českých občanů, kteří se s nimi stále častěji snaží něco dělat. Podle nedávné studie však byla léčba nespavosti doposud postavena na špatných základech. Lékaři by prý měli věnovat více pozornosti vlastnostem a životním zkušenostem pacientů.

V Česku stále přibývá lidí, kteří trpí poruchami spánku. Podle nejnovějších dat postihují až 45 % zdejší populace. Nespavostí trpí dle odhadů České společnosti pro výzkum spánku každý třetí Čech. Stále větší počet lidí se tak otázkou kvality spánku zabývá, ať už máme na mysli obyčejné smrtelníky nebo i lékaře a vědce.

Právě poslední jmenovaní přišli v nedávné době s průlomovou studií, která by lékařům mohla s léčbou poruch spánku pomoct. Její výsledky mají léčbu „personalizovat“, tedy učinit jí efektivnější na základě potíží každého jednotlivého člověka. Vědci totiž nově pojmenovali hned 5 typů poruch spánku.

Nezajímali je přitom běžné příznaky spánkových poruch, mezi které řadíme třeba problémy se vstáváním nebo usínáním. Nově jsou jednotlivé typy popisovány na základě faktorů, jako jsou stres, emoce, personální vlastnosti, nálada i životní zkušenosti.

„Zatímco doposud jsme se domnívali, že nespavost je jedna porucha, teď se ukázalo, že jich je hned pět,“ říká jedna z autorek studie Tessa Blankenová. Výzkumu se účastnilo přes 2200 lidí se spánkovými potížemi, kteří vědcům vyplnili dotazníky.

Lidé s prvním typem poruchy se projevují značně neuroticky, zástupci druhého a třetího typu jsou naopak, s lehkými rozdíly, výrazně spokojenější a pozitivnější. Jedinci se čtvrtým typem sice nejeví známky strachu, dlouhodobou nespavost u nich však způsobují stresující zážitky z minulosti. U pátého typu naopak příčinu nespavosti v minulosti hledat nelze.

Zkoumaní lidé většinou zůstávali ve stejné skupině i po pěti letech. Mezitím však procházeli léčbou, kterou jejich lékaři konzultovali s autory výzkumu. Nejlepších výsledků dosahovali u druhého a čtvrtého typu, těmto lidem pomohla s nespavostí terapie a léčba benzodiazepiny.

Ohledně výzkumu však panují i pochybnosti, protože účast v něm byla dobrovolná, některým ze zkoumaných jedinců navíc nebyla jakákoliv spánková porucha oficiálně diagnostikována. I přesto studie přichází se zajímavými nápady, jak do budoucna zlepšit jejich léčbu. Tedy jedině za pomoci opravdu „personalizované“ léčby. Naději to představuje i pro miliony Čechů.

Témata:

Lidé | češi | lékaři | stars24.cz

Vstoupit do diskuse