Důchodci a koronavirus? Doma v karanténě jim hrozí jiné NEBEZPEČÍ!

Ilustrační fotografie

Autor: Libor Frýdl, stars24.cz

2. dubna 2020 15:01

Podle nového zjištění Světové zdravotnické organizace (WHO) tvoří více než 95 procent z 30 000 obětí koronaviru v Evropě lidé starší 60 let. Tato statistika jen podtrhuje názor odborníků, kteří jsou přesvědčení, že by senioři měli během pandemie vycházet co nejméně. To ale vyvolává jiné problémy, se kterými musí zápasit.

Vědci už dříve zkoumali dopad samoty na osamělé lidi. Podrobnější pohled ale přinesl až průzkum 218 studií, které se zabývaly vlivem samoty a sociální izolace na lidské zdraví. Závěr je překvapující a alarmující.

Samota je smrtelnější než obezita, a měla by být proto pokládána za mnohem závažnější zdravotní riziko, než se doposud myslelo, uvedl server britského listu The Telegraph. Všechny zmíněné studie dohromady zahrnovaly čtyři miliony lidí.

Samota podle odborníků zvyšuje riziko předčasného úmrtí o 50 procent. Pro srovnání – obezita zvyšuje riziko úmrtí před sedmdesátkou o zhruba 30 procent. Například dle studie University of York zvyšuje samota riziko mrtvice a srdečních chorob o 30 procent.

Sociální neurovědec John Cacioppo, který se velkou část života věnoval právě výzkumu samoty, uvedl, že člověk se vyvinul, aby zažil osamělost, která ho dovede k navázání a udržení našich vztahů. Přirovnává to k žízni. Pokud má člověk žízeň, tak se napije. Jestliže se člověk cítí osamělý, musí hledat lidi.

To se zdá být na první pohled v době pandemie nemožné, opak je ale pravdou. Jak upozornila Yeh, existují způsoby, jak zůstat v kontaktu s lidmi či navazovat nové vztahy.

"Můžeme se vrátit ke staromódním způsobům komunikace. To znamená častěji telefonovat. Nezapomeňte, že jsou k dispozici i videokonference nebo sdílení fotografií prostřednictvím sociálních médií, takže můžete zůstat v kontaktu a necítit se izolovaně," vysvětlila.

Senioři by se tak svépomocí nebo za asistence svých příbuzných mohli naučit zacházet s počítačem a internetem, aby snížili riziko, že budou trpět osamělostí. A jiné studie ukázaly, že je to skutečně na místě.

Samota totiž některé seniory trápí natolik, že řada z nich může propadat i alkoholismu. Průzkumy ukázaly, že zhruba desetina lidí se cítí sama a opuštěná, a tento pocit přepadá i seniory, kteří se cítí zapomenutí a odstřižení od světa.

V populaci seniorů s nadměrným užíváním alkoholu totiž lze rozlišit dvě základní skupiny – osoby, které nadměrně užívaly alkohol celý život, a osoby, u kterých se nadměrné užívání alkoholu objevilo až ve stáří. Oba dva druhy nadměrných uživatelů alkoholu pijí potají a doma, což dále může prohloubit jejich samotu a nedostatek sociální podpory. Upozornila na to česká Klinika adiktologie.

Senioři symptomy spojené s nadměrným užíváním alkoholu prezentují v atypické formě například v podobě zmatení či depresivních symptomů nebo jako maskované další somatickou nebo duševní poruchou.

Další komplikace v souvislosti s poruchami vyvolanými užíváním alkoholu u seniorů je představa odborné veřejnosti, že staří lidé již nebudou mít přínos z léčby, ačkoliv bylo zjištěno, že staří lidé benefitují z léčby minimálně stejně jako mladší osoby. Někteří odborníci vzhledem k trendu stárnutí populace považují nadměrné užívání alkoholu u starších lidí za skutečné nebezpečí, které se může rozvinout v tichou epidemii.

Témata: Lidé důchodci Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)