Kouří vaše dítě trávu? Tohle vás může potkat!

Drogy

Autor: Jiří Hrabal, stars24.cz

17. února 2019 21:49 | Aktualizováno: 18. února 2019 6:45

Máte podezření, že vaše dítě kouří trávu? Marihuana je mezi nezletilými stále oblíbenější, její dopady na lidské zdraví přitom mohou být dalekosáhlé. Poukázala na to nová studie, která se tímto tématem zabývá.

Na celém světě je marihuana nejběžnější drogou, kterou užívají teenageři. Přesto se ví jen málo o tom, jaký dopad může mít kouření trávy na vývoj lidského mozku. Až nyní vyšla první studie, která spojuje užívání marihuany se zvýšeným rizikem deprese. Pravděpodobnost úzkostných stavů je u jejích uživatelů o 37 % vyšší.

Třikrát vyšší je i riziko, že si uživatelé marihuany pokusí vzít život. „Naše zjištění o depresi a sebevražedných sklonech jsou velice důležitá pro klinickou praxi a veřejné zdraví“ uvedla spoluautorka studie Andrea Ciprianiová z Oxfordské univerzity.

„Přestože negativní účinky užívání marihuany se mezi jednotlivými adoscelenty liší a není možné přesně předpovědět riziko u každého teenagera, jedná se o důležité zdravotnické téma,“ dodává. O vztahu mezi konzumací marihuany a depresemi navíc hovoří i další studie, které se ale týkají dospělých.

Autoři však zdůrazňují, že neexistuje jednoznačný důkaz, že užívání marihuany přímo způsobuje deprese. Poukazují však na fakt, že kouření trávy může vést třeba k vyhození ze školy nebo zaměstnaní, což je faktor, který může u lidí vyvolat deprese. Někteří lidé ale marihuanu užívají proto, aby se depresivních stavů zbavili.

Potvrzení hypotézy je vzhledem k vědecké etice, která znemožňuje výzkum mezi lidmi, prakticky nemožné. Vědci se tak soustředí především na zvířata. Takové studie ale v minulosti prokázaly, že marihuana dokáže ovlivnit vývoj mozku.

Témata: zdraví děti deprese Drogy