Češi, pozor! Oblíbenou potravinou se lze otrávit, můžete i zemřít!

Brambory za sebou mají bohatou historii

Autor: Adam Slabý, stars24.cz

19. ledna 2019 9:40

Zelené, naklíčené brambory a neoloupané brambory bychom v žádném případě jíst neměli, v opačném případě nám hrozí vážné zažívací potíže. Před rizikem, na které vědci upozorňují už mnoho let, nově občany varují i úřady.

Německý spolkový úřad pro hodnocení rizik upozornil občany, že hlízy zelených a poškozených brambory obsahují vyšší množství toxinů a mohou v některých případech vést až k otravě.

V bramborách jsou obsaženy nebezpečné glykoalkaloidy jako solanin a chakonin. Požití většího množství těchto látek, které se nacházejí také v klíčcích a slupkách, může u lidí vést k otravě. 

Prezident spolkového úřadu Andreas Hensel ve zprávě instituce uvedl, že v posledních 100 letech bylo hlášeno a zdokumentováno několik případů otrav způsobených bramborami. "Neměly by se konzumovat zelené a silně naklíčené brambory. aby se předešlo zdravotním komplikacím," dodal.

Jak už se v minulosti ukázalo, tyto případy otrav mohou končit i smrtí. Vědci přitom považovali ještě donedávna za bezpečné brambory s obsahem glykoalkaloidů až do 200 mg/kg. Nyní ale hranici o polovinu snížili.

Poslední velký případ spojený s otravou bramborami Německo eviduje z roku 2015, kdy došlo k otrávení celé rodiny. Mezi prvotní příznaky patří nevolnost, bolest břicha, zvracení, průjmy a horečka. V případě neposkytnutí lékařské pomoci může dojít až ke ztrátě vědomí, problémům s dýcháním a smrti.

Témata: Potraviny Brambory