S problematikou dětské obezity se dnes potýká téměř celý svět. Všichni známe, nebo alespoň denně vídáme, tlusté, mnohdy až obézní děti. Jenže problém jejich špatného stravování či absence pohybu mnohdy netkví v těchto dětech, nýbrž v jejich rodičích, potažmo prarodičích. V tomto článku jsme se zaměřili na hlavní důvody nárůstu obezity u dětí v Česku a následky s ní spojené.

Samotné příčiny

Pro začátek si pojďme uvést fakta, která jsou o dětské obezitě obecně známa. Jedním z hlavních důvodů, proč dnešní děti tloustnou, je nedostatek pohybu. Pravdou je, že za tímto faktem stojí mimo jiné počítače, televize a v neposlední řadě samozřejmě chytré telefony. Tato elektronika je velkým polykačem času i pro dospělé jedince; pravdou však zůstává, že dospělí si umějí čas rozvrhnout mnohem lépe a jsou si vědomi důsledků trávení času například právě před televizí. Problém ale nastává ve chvíli, kdy používání těchto elektronických zařízení nemá v rodině řád. Jakmile si děti již od útlého věku zvyknou, že po příchodu domů se okamžitě posadí před televizi, nejlépe s nezdravým jídlem, v dospělosti se tento zlozvyk bude měnit už jen velmi ztěžka. Generace tloustnoucích lidí bez pohybu se bude tedy nadále rozrůstat.

Ideálním řešením je povolovat dětem doma televizi, počítač i telefon pouze na omezenou dobu. Odborníci doporučují, aby čas dětí strávený před televizí či počítačem nepřekračoval dvě hodiny denně. Stravování před televizí je také častou chybou lidí, kteří trpí nadváhou. Zapnutý program totiž náš mozek rozptyluje od žvýkání a trávení potravy, ve výsledku tedy sníme mnohem více jídla, než naše tělo skutečně potřebuje. Jsou – li děti přece jen zvyklé jíst při zapnuté televizi, zdravou alternativou balíčku chipsů či čokoládových tyčinek může být jednoduše očištěná zelenina nakrájená na malé kousky či ovoce.

Snadným začátkem zapojení dětí do fyzických aktivit je například chození na nákup pěšky, používání schodů namísto výtahu nebo procházky s rodiči. I když se dítě nestane zrovna vrcholovým sportovcem, je potřeba, aby si jeho tělo zvyklo na zdravý pohyb, který by neměl chybět ani v životě dospělých.

Generace dnešních dětí má bezesporu výrazně špatné stravovací návyky, které ve valné většině případů pochytí doma od svých rodičů. Skokový nárůst obezity a nadváhy se totiž zdaleka netýká pouze dětí a dospívajících. Neinformovanost lidí, nebo spíše jejich nezájem, o nutriční hodnoty potravin, které domů kupují, bývá tak problémem číslo jedna v případě obezity, která se podle mnohých z nich v rodině často údajně ‘‘dědí‘‘. Pravdou ale je, že právě u dětí se stravovací návyky mění daleko snadněji než u dospělých. Ve většině případů rodin, posléze dětí s nadváhou, by tedy mnohdy stačilo, aby se jejich rodiče nechali informovat o tom, co sobě i svým dětem dávají jíst. Například zahušťování jídel jíškou, přílišné solení, pití slazených nápojů, konzumace bílého pečiva či přejídání se – díky vysazení těchto zlozvyků z jídelníčku, se u jedinců s nadváhou pohne ručička na váze doleva doslova za pár dní, a to bez dodržování diet, kterých se mnozí tlouštíci obávají nejvíce. U dětí jde hubnutí ve spojení s pohybem ještě mnohem snadněji, jejich kůže je totiž mnohem lépe vyrovná s úbytkem tuku v těle, a až na extrémní případy, poté nevznikají potřeby přebytečnou kůži po shození nadbytečných kilogramů chirurgicky odstraňovat. V žádném případě tedy neplatí, že když je jedinec obézní už jako dítě, zůstane tak už po celý život.

V  tabulce pod tímto odstavcem lze najít skutečně alarmující výsledky studie, která se zaměřovala právě na hmotnost dětí v Česku mezi roky 2009 až 2013. Od roku 2013 každoročně tato procenta narůstají, nejvíce postiženou skupinou zůstávají děti staršího školního věku.

Neinformovanost dospělých a nejčastější výmluvy

Většina potravin dnes ze zákona musí mít na obalu uvedeno, co vše výrobek obsahuje, včetně kalorické tabulky. Určitě tedy není složité zkontrolovat si, zda kupujeme například nutričně výživnou šunku s vysokým obsahem masa a nízkým obsahem tuku, nebo naopak směs škrobů, barviv, rostlinných bílkovin, vody a soli.

Faktem je, že mnoho rodičů, kteří mají obézní děti, a kteří sami trpí nadváhou, se při návštěvách pediatrů či nutričních poradců vymlouvá, že si kvalitní potraviny nemohou vzhledem ke svým příjmům dovolit. I tato samotná výmluva poukazuje na nedostatečnou informovanost ohledně potravin vhodných pro ně i pro děti. Kouzlo vyvážené stravy totiž skutečně netkví v drahých dovážených potravinách, ale především v pestré stravě s vysokým obsahem ovoce a zeleniny. Neméně důležité jsou obilné výrobky, vejce, maso, luštěniny, ořechy, chléb, brambory, rýže nebo těstoviny. Důležité je také jíst pravidelně, alespoň 5 – 6 x denně po menších porcích. Pitný režim je nedílnou součástí správných stravovacích návyků. Jsou – li děti zvyklé na pití pouze slazených nápojů, což je dalším šokujícím faktem, přiměřenou alternativou mohou být čaje či ředěné ovocné džusy. Čistá voda ale samozřejmě v jídelníčku chybět nesmí.

Důležité je, aby dietu či změnu jídelníčku dodržovali rodiče společně s dítětem. V tomto případě nezáleží na tom, jsou – li rodiče také obézní či nikoliv. Zde je nutná psychická podpora dítěte, které by mělo mít vzor především ve svých rodičích.

Zdravotní komplikace u obézních dětí

Na rozdíl od dospělých lidí s nadváhou, jsou děti daleko náchylnější například k vysokému tlaku, cukrovce II. typu či metabolickým poruchám. Otylé děti provází mnohdy i bolest kloubů, zadýchávání se, zácpa, špatné držení těla, nadměrné pocení, deprese apod. Právě depresivní stavy způsobené nízkým sebevědomým těchto dětí, můžou být příčinou například špatných výsledků ve škole či neschopností navázat vztahy v kolektivu. Izolace a výsměch okolí často deprese ještě více prohlubuje, tyto děti se tak ocitají v začarovaném kruhu, ze kterého vede ven pouze jedna cesta, a to skrze shození přebytečných kilogramů.

U chlapců s nadváhou v pubertě nedochází k tvorbě správného množství testosteronu, což často vede k hromadění tuku v oblasti prsou. U dívek může v dospívání, ale i v dospělosti obezita zapříčinit nepravidelnost či úplné vymizení menstruačního cyklu.

Názor pediatra

Podle dětské lékařky MUDr. Zuzany Schnabelové je dětská obezita závažným problémem. Obezita jednoznačně souvisí se špatně nastaveným životním stylem, s životosprávou. Není výjimkou, že obézní rodiče mají obézní děti, i když tomu tak nemusí být vždy. 

"V dnešní době lidem nejvíce schází běžný každodenní pohyb a kultura stravování. Spěcháme, na nic, a nejčastěji na jídlo, nemáme čas. Nárazové stravování, nezdravá skladba jídelníčku, nedostatečný pitný režim, nevhodné nápoje,  fast foody...

Dospívající děti se někdy vzepřou a začnou se zajímat o zdravý životní styl, a tím i o změnu dosavadních doma zavedených stravovacích návyků a životního stylu. Zde je ale potřeba nasměrovat děti na správný zdroj informací, protože internet se i v tomto případě hemží "zaručenými radami", které mohou mladý organismus poškodit. Logicky prvním rádcem by měl být pro rodinu a dítě registrující dětský lékař. Děti i dospívající by měl vést vedle pediatra i zkušený dětský endokrinolog a výživový poradce pro děti. Dítě není malý dospělý; pro děti nejsou v žádném případě vhodné diety dospělých, a už vůbec ne hladovění. Jak již bylo zmíněno úvodem, správná životospráva se musí týkat celé rodiny, stravování i volnočasové aktivity s přiměřenou fyzickou aktivitou jsou správnou cestou k prevenci nadváhy a obezity.‘‘

Jak přimět líné dítě k pohybu?

Jak již zmínila ve svém názoru na dětskou obezitu paní doktorka Schnabelová, klíč ke změně životosprávy dětí s nadváhou drží jejich rodiče, ačkoli si to často neuvědomují. Nenápadné přidání aktivit (viz chození do schodů pěšky na nákup), často dítě ani nepostřehne, přiměřeně věku může brát tyto úkony jako hry. U dospívajících dětí je tím spíše důležité jednání

Narovinu, zdůraznění následků jejich obezity a samozřejmě již zmíněná změna stravy celé domácnosti.

Témata:

obezita | Hubnutí, obezita | děti | stars24.cz

Vstoupit do diskuse