Kvůli pandemii covidu-19 zemřelo v letech 2020 a 2021 skoro 15 milionů lidí, uvedla v novém odhadu Světová zdravotnická organizace (WHO). Jde o skoro dvakrát vyšší číslo, než uvádějí oficiální statistiky, protože WHO do celkové bilance započítala nejen oběti koronaviru, ale i úmrtí v důsledku přetíženého zdravotnictví. Covid-19 má tak po španělské chřipce a AIDS nejvíce mrtvých.

WHO ve své zprávě odhaduje, že počet nadúmrtí kvůli pandemii dosáhl ve dvou předchozích letech 13,3 až 16,6 milionu lidí. Nadúmrtí ukazuje kolik lidí zemřelo v určitém časovém úseku navíc oproti dlouhodobému průměru ve stejném časovém úseku.

Podle WHO zhruba 84 procent nadúmrtí připadá na jihovýchodní Asii, Evropu a Ameriku a 68 procent z celkového počtu nadúmrtí tvoří jen deset zemí světa. Nejvíce nadúmrtí připadalo na země s nižšími středními příjmy (53 procent). Následují země s vyššími středními příjmy (28 procent), země s vysokými příjmy (15 procent) a země s nízkými příjmy (čtyři procenta). Celosvětový počet úmrtí s covidem byl vyšší u mužů (57 procent) než u žen (43 procent).

Z chřipkových virů měla od začátku 20. století nejvíce obětí pandemie španělské chřipky, která si v letech 1918 až 1920 vyžádala 40 až 50 milionů mrtvých (podle některých údajů až 100 milionů).

Na nemoc AIDS, na kterou ani po 40 letech od objevení neexistuje účinná vakcína, dosud podle odhadů zemřelo přes 36 milionů lidí. Díky novým lékům se ale úmrtnost na AIDS v posledních letech výrazně snižuje - vrcholem bylo 1,7 milionu mrtvých v roce 2004, v roce 2020 zemřelo na AIDS na 680.000 lidí.

Témata:

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | stars24.cz