Přibližně třetině případů rakoviny by se dalo zabránit změnou životního stylu. Značná část lidí však nedokáže rozpoznat rizikové faktory, které zvyšují riziko onemocnění. Mylně se domnívají, že rakovinu může způsobit používání mikrovlnky, pití nápojů z plastových lahví, geneticky upravené potraviny, nebo pobyt v blízkosti elektrického vedení.

O rozšířenosti mýtů informuje studie, kterou zveřejnil časopis European Journal of Cancer. Vědci z University College London analyzovali dotazníky 1300 dospělých Britů. Chtěli zjistit, nakolik lidé rozumějí příčinám rakoviny a zda existují skupiny lidí, u kterých je větší pravděpodobnost, že mají o rizicích rakoviny nepřesný obraz. „Výsledky nás překvapily," vysvětluje pro The Conversation Samuel Smith, který se zabývá psychologií zdraví.

Respondenti znali správnou odpověď ani ne na polovinu položených otázek. U lidí s většími vzděláním bylo dokonce pravděpodobnější, že budou věřit ve fiktivní příčiny rakoviny jako jsou elektromagnetické vlny a mikrovlnné trouby. „Nemohli jsme prozkoumat, proč se to děje, ale zřejmě jde o přecitlivělost na rizikové faktory,“ vysvětlují výzkumníci. Jinými slovy - lidé zřejmě viděli nebezpečí i tam, kde nehrozilo. „Naznačuje to, že lidé nedokáží filtrovat informace o zdraví, které se šíří prostřednictvím sociálních sítí a médií," říká Smith.

Obecně lidé měli problémy rozpoznat rizikové faktory, o jejichž škodlivosti svědčí vědecké důkazy. Ne že by byly otázky náročné, nebo formulované jako chytáky. Lidé selhávali již v základních poznatcích o rakovině. Dokonce i v případě kouření se našli lidé, kteří ho nepovažovali za rizikový faktor. Čtyři z deseti respondentů nevěděli, že nadváha je spojena se zvýšeným rizikem rakoviny. Podobný poměr neznal nebezpečí spojené s popáleninami od slunce. A téměř tři ze čtyř respondentů (71%) si neuvědomovali, že lidský papilomavirus (HPV), běžný virus, který se nachází na kůži a sliznicích a který může být šířen sexuálním kontaktem, je spojen s některými druhy rakoviny - včetně rakoviny krku, ústní dutiny a konečníku.

Nejen, že si někteří lidé neuvědomovali vědecky potvrzená rizika, jiní navíc věřili různým fámám a povídačkám. Téměř polovina respondentů si myslela, že stres je faktorem a čtvrtina spojuje rakovinu s používáním mobilních telefonů. Jeden z pěti respondentů věřil, že použití mikrovlnné trouby je rizikovým faktorem. „Výzkum vyvolává otázky týkající se zdroje informací pro lidi,“ uvádějí výzkumníci.

V souladu s předchozím výzkumem se ukázalo, že lidé, kteří byli bílí a dosáhli vyššího vzdělávání, dokázali lépe identifikovat skutečné příčiny rakoviny. Lidé, kteří byli mladší a bílí, naopak s větší pravděpodobností věří v nepodložená rizika rakoviny. Závěry podporují stávající důkaz, že určité populační skupiny pravděpodobně méně chápou rizika rakoviny. Lékaři a odborníci by se tak podle vědců měli zaměřit na to, aby byly zprávy týkající se rakoviny a možných rizikových faktorů více srozumitelné pro větší část společnosti. „Klíčem je komunikace,“ vysvětlují.

„To je důležité i proto, že věda rozvíjí stále komplexnější obraz faktorů přispívajících k rakovině. Vzhledem k tomu, že v tomto oboru dochází k neustálému pokroku, je nepravděpodobné, že znalosti lidí budou vždy držet krok – takže důležité zprávy o zdraví zůstávají bez povšimnutí,“ píše se v článku s tím,že lidé naopak často věří různým "fake news", které se šíří prostřednictvím sociálních sítí. 

Témata:

lékaři | rakovina | Mobily obecně | stars24.cz

Vstoupit do diskuse