Důchodci, zbystřete! Vědci sestavili návod, jak se vyhnout stařeckým chorobám!

Důchodci

Autor: Adam Slabý, stars24.cz

26. června 2020 13:47

Alzheimerova choroba nebo demence je čím dál větším strašákem pro seniory. Podle odborníků ale lze i těmto nemocem předcházet. A pomoci by vám mohly podobné věci, které činíte pro zdraví vašeho těla jakožto celku. Vědecká příručka nabízí sedm kroků, jak udržet váš mozek zdravý a bystrý a jak se vyvarovat kognitivním poruchám ve stáří.

Vědeckou příručku vydala Americká asociace pro srdce (AHA) ve spolupráci s Americkou asociací pro mrtvice (ASA). Odborníci v ní mluví o sedmi krocích ke zlepšení kondice vašeho mozku.

Mezi těchto sedm kroků patří sledování a udržování si přiměřené hodnoty krevního tlaku, kontrola hladiny cholesterolu či kontrola hladiny cukru v krvi. Kromě těchto specifických aspektů mluví také o udržování si fyzické aktivity, zdravou a vyváženou stravu, zbavení se zbytečných kil navíc a v poslední řadě vyvarování se kouření.

Tyto činnosti pomáhají lidem předcházet mrtvicím a onemocněním srdce - a není to žádná náhoda. V posledních letech další vědecké poznatky významně přispěly k přesvědčení, že stejné činnosti pomáhají udržet mozek zdravým.

"V devadesátých letech jsme si začali všímat, že rizika spojená s kardiovaskulárními nemocemi nepřispívají jen mrtvicím a infarktům a dalším nemocem srdce, ale mohou mít za následek i vážné kognitivní poruchy," říká podle Time neurolog Philip Gorelick, který se podílel na sestavení zprávy.

Na začátku tisíciletí se objevily první výzkumy, které spojovaly rizikové faktory pro kardiovaskulární nemoci také s Alzheimerovou nemocí. V roce 2015 přišli vědci s důkazy, že pokud budete dbát na přiměřenou hladinu cukru v krvi a váš krevní tlak bude vyvážený, tak vám hrozí menší riziko onemocnění spojených s mozkem.

Tým vědců letos prostudoval na 182 publikovaných studií, které se tématu věnují. Mozek potřebuje přiměřený průtok krve k tomu, aby fungoval optimálně, a když je průtok krve zpomalen nebo zablokován, mozková tkáň se může poškodit, dodává Gorelick. Zvýšený krevní tlak, cholesterol a krevní cukr mohou poškodit krevní cévy vedoucí k mozku a mohou způsobit mrtvici nebo menší mozkové příhody, které mohou vést k následnému kognitivnímu poklesu nazývanému vaskulární demence.

Budete-li sledovat oněch sedm kroků, je velmi pravděpodobné, že vaše pozornost, schopnost přijímat a rozpoznávat informace smysly, schopnost učit se pamatovat, komunikovat, řešit problémy a přijímat rozhodnutí bude velmi vysoká. Zároveň dokážete lépe ovládat vaši mobilitu a kontrolovat emoce. Důležité je tyto faktory sledovat už od mládí, dodávají vědci. Zužování tepen může začít už v dětství.

Je samozřejmě zapotřebí i dalšího výzkumu, aby bylo možné dále definovat optimální zdravotní stav mozku, jak lidé stárnou, a určit nejlepší kombinace životního stylu a lékařských strategií k dosažení tohoto cíle. Autoři článku zdůrazňují, že tradiční aktivity zaměřené na posilování mozku - jako je průběžné vzdělávání se a sociální interakce po celý život - jsou neméně důležité pro duševní zdraví a zdraví vašeho mozku.

"Alzheimerova choroba je tradičně vnímána jako takzvaná neurodegenerativní porucha a lidé s ní obvykle nespojují zdraví srdce," říká Gorelick. "Teď, když do kanceláře vchází pacient, můžeme mu opřeni o důkazy říct, že tím, že kontrolujeme kardiovaskulární rizikové faktory, můžeme snížit riziko mrtvice a srdečního záchvatu - a také budeme schopni pomáhat zachovat jeho schopnost poznán," uzavírá.

Témata: Vědci důchodci