Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) doporučuje českému zdravotnictví zaměřit se na efektivitu péče. Stárnutí populace podle ní nevyhnutelně povede k růstu výdajů na péči.

Jedna z hlavních výzev je stárnutí populace. V současné době spotřebovávají senioři 45 procent výdajů na zdravotnictví. Pokud v této oblasti stát nic nepodnikne, může to stoupnout až na 75 procent. Do roku 2050 podíl osob na 65 stoupne z 18 na 30 procent.

Domácí péče může být klíčem k péči o dlouhodobě nemocné. Úsporu by mohla přinést také reforma péče praktických lékařů, kteří by nově měli mít větší podíl na péči o chronické pacienty. Neefektivity jako jsou například duplicitní vyšetření by podle Vojtěch mohlo odstranit i sdílení zdravotních záznamů mezi lékaři.

Možnost pro zlepšení je podle OECD také v oblasti řízení nemocnic nebo rozdílnost kvality a dostupnosti péče v jednotlivých regionech. Navrhuje také zvýšit daň na tabák a alkohol. 

Organizace také doporučuje posílit roli zdravotních pojišťoven při vyjednávání o úhradách péče nebo cílit na její hrazení za výkony, nikoliv paušálně. Posílit by Česko mělo také roli praktických lékařů v péči o pacienty, především chronické, posílit financování lékařských fakult a zaměřit se na prevenci. 

Témata:

důchodci | Lidé | stars24.cz

Vstoupit do diskuse