Výstraha: Česko zasáhnou silné bouřky! Blesky vás mohou zranit i doma!

Bouřky, ilustrační fotografie

Autor: Adam Slabý, stars24.cz

1. července 2019 13:28 | Aktualizováno: 1. července 2019 15:48

V horkém létě mohou být deště a bouřky úlevou od vysokých teplot. To ostatně pociťují některé oblasti Česka právě v tuto chvíli, zatímco na další se bouřky teprve řítí. Bouřka však může být nebezpečná. Co máte dělat, když se ocitnete v bouřce?

Česko si první a poslední tropický den tohoto týdne opravdu užije. Kromě vysokých teplot udeří také bouřky, které se přeženou přes celou republiku. Od zítřka ale teploty spadnou až o 10 stupňů a v maximech dosáhnou "pouze" 30 stupňů.

Tropy se s námi ale dnes rozloučí ve velkém stylu. Výstraha ČHMÚ před silnými bouřkami platila od 6:00 pro Karlovarský a Ústecký kraj. Od 12:00 platí výstraha i pro Středočeský kraj, jižní Čechy, dále pak Královéhradecký a Pardubický kraj a Vysočinu, odpoledne by měly bouřky zasáhnout na Moravu.

Před bouřkou neutíkejte

Pokud můžete, vyhněte se pobytu venku, když je hlášená možnost bouřek. Výlety si plánujte na dobu, kdy bouřky nehrozí. Pokud ale jste venku a překvapí vás bouřka, je potřeba dodržet několik jednoduchých pravidel.

Schovejte se. Úkryt před bouří může být stabilní budova, nejlépe s hromosvodem. Pokud jste v přírodě, nejbezpečnější jsou husté lesy, nízký porost a úzké údolí. Naopak špatný nápad je schovat se pod osamělými stromy nebo pod převisy skal či v jeskyni.

Stejně tak není dobré schovávat se v malém domku bez hromosvodu či polorozpadlé budově. Ta by nemusela vydržet zásah bleskem, v horším případě hrozí riziko vzniku požáru.

Nezdržujte se ani v blízkosti potoků nebo na podmáčené půdě. Vhodný úkryt nepředstavuje ani stan či malá jeskyně ve skále. Sezení na izolační podložce (karimatka, batoh) vás před přímým zásahem blesku neuchrání.

Jelikož je blesk silný elektrický výboj atmosférického původu, velké nebezpečí hrozí při koupání, windsurfingu, plavbě v loďce, příliš bezpečné není ani telefonování, či práce s elektrickými a plynovými spotřebiči.

Největší nebezpečí hrozí na vyvýšených místech a v otevřeném terénu nebo v blízkosti elektrického vedení. Za bouřky se neopírejte se o zdi, či skalní stěny a plavat. Pokud vás bouřka zastihne například při horolezecké tůře, co nejdříve sestupte do údolí.

Pokud se za bouřky ocitnete na holé pláni, nepokoušejte se utíkat. Nejvhodnější je bouřku přečkat v podřepu s nohama a rukama u sebe. Nelehejte si na zem, raději si, klidně i holýma rukama, vykopejte díru v zemi, do které se schovejte. Díra by měla být dostatečně hluboká na to, aby vás schovala celé.

Nenoste ani kovové předměty, které fungují jako vodiče a přitahují blesky. Držte se dál od vody a podmáčené půdy. Při pobytu v přírodě během bouřky neutíkejte ani se neschovávejte pod osamocenými stromy, v obou případech by vás blesk mohl zasáhnout.

Pokud jste v autě, měli byste být v bezpečí, kovová karoserie by vás měla ochránit. Pozor si však dejte na ostrý vítr či déšť, který bouře často doprovází. Pokud je vítr silný, dejte pozor na padající stromy. Nejlepší je dostat se co nejdál od stromů a přečkat bouřku v zaparkovaném autě, které funguje jako faradayova klec. Nedotýkejte se ale oken.

Zvýšený pozor byste si měli dát na vodu, protože potoky a řeky se mohou rozvodnit a z malého potůčku se stane rozbouřený proud. Nad tím je vhodné uvažovat před tábořením a nestavět tábořiště příliš blízko k potoku.

Bouřka je nejvíce nebezpečná do vzdálenosti 3 km (tj. zhruba 9 s mezi hřměním a bleskem), ale v bezpečném úkrytu raději zůstaňte až do doby, než bude bouře alespoň 10 km vzdálená (tj. zhruba 30 s mezi hřměním a bleskem).

Při hledání úkrytu před bouřkou pamatujte také na to, že ji doprovází nejen blesky, ale často i silný vítr, který také představuje riziko. Proto se držte v bezpečné vzdálenosti od vysokých stromů (hrozí vývraty, nebezpečné odletující větve můžou způsobit vážná zranění), nebo sloupů elektrického vedení (shozené dráty mohou být stále po proudem).

Nesprchujte se

Pokud vás bouřka zastihne doma, v budově s hromosvodem byste měli být v bezpečí. Zavřete okna, vypojte elektronické přístroje ze zásuvek a držte se na suchém místě, ne v blízkosti vodovodu, kamen či zásuvek. Špatný nápad je sprchovat se nebo telefonovat z pevné linky nebo užívat elektrospotřebiče.

Samotný hromosvod, který je většinou konstruován především na ochranu budovy před poškozením bleskem a před vznikem požáru od blesku, nám v ochraně domácích elektrospotřebičů příliš nepomůže. Svodiče svedou přepěťový impuls do země nebo do místa, kde nezpůsobí škodu. Taková ochrana nenahradí hromosvod – vhodná je kombinace obou.

Pojistky a jističe jsou proti úderu blesku téměř bezmocné, proto je vhodné se na možné účinky bouřky předem připravit. Ještě před jejím příchodem, či při delším opuštění domácnosti, je třeba v domě odpojit od elektrické sítě veškeré spotřebiče, které nemusí být nutně v provozu, odpojit anténní přípojku od televize, telefonní linku od modemu počítače apod., aby nedošlo k jejich poškození nebo zničení. V podobném případě ale nestačí jen vypnout vypínač či jistič.

Odpojení spotřebičů vždy nefunguje, dobrý nápad je pořídit si zařízení pro ochranu proti pulsnímu přepětí, neboli přepěťovou ochranu. Ta chrání elektrický obvod proti prudkým výkyvům v elektrické síti. Potřeba přepěťové ochrany se stále zvyšuje, s tím, jak neustále roste počet elektroniky a elektrických spotřebičů v domácnostech. Navíc moderní přístroje jsou právě kvůli své větší sofistikovanosti stále méně odolné proti náhlým výkyvům napětí v elektrické síti. 

Stejně jako všechny zařízení mající souvislost s elektřinou, musí být každá hromosvodní soustava udržována v provozuschopném stavu a procházet pravidelnou revizí. Ta by měla být provedena licencovaným revizním technikem přinejmenším každých 5 let u běžných objektů, v případě více rizikových budov (kde např. hrozí nebezpečí požáru a výbuchu) pak jednou za dva roky.

Během bouřky dávejte pozor na vodu a všechny látky, které snadno vodí elektřinu. Když však přece jen dojde k nehodě, první pomoc při úrazech bleskem je stejná jako při ostatních úrazech způsobených elektrickým proudem a při popáleninách. Podle stavu zraněného bývá často nezbytné použít umělé dýchání, srdeční masáž, protišoková opatření apod.

Témata: Počasí Bouřky