Antikoncepce ženám škodí? Vědci varují před nebezpečím

Zdravotnictví

Autor: Jan Novák, stars24.cz

9. prosince 2017 12:32

Už dlouho vede laická i odborná veřejnost debatu o tom, jestli a jak moc škodlivá vlastně je ženská antikoncepce. Hádky může ukončit nová studie, na jejíž výsledky poukazuje server Science Alert.

Výsledky nové studie podpořily to, co spousta žen tvrdila po celá léta, perorální antikoncepce je spojena se sníženou kvalitou života a pocitem pohody u zdravých žen.

Při výzkumu náhodný vzorek žen dostal placebo, druhá část skupiny dostala antikoncepční pilulku. Kontrolovaná studie pak prokázala, že zdravé ženy uvedly, že pociťují sníženou kvalitu života, pokles nálady a fyzické pohody poté, co dostaly běžnou antikoncepční pilulku obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel na dobu tří měsíců.

Toto zjištění posílilo dřívější výzkumy i neoficiální tvrzení, že se ženy musejí potýkat s vedlejšími účinky antikoncepční pilulky. Ale ani v poslední studii nebyl zaznamenán žádný významný důkaz, že tato forma antikoncepce zvyšuje depresivní symptomy.

Vzhledem ke všem debatám je pak překvapivé, že tato studie je jedna z nejpřísnějších, které byly k dnešnímu dni provedeny na téma dopadu pilulky na kvalitu života žen. „Navzdory tomu, že podle odhadů 100 milionů žen na celém světě používá antikoncepční pilulky, víme dnes jen překvapivě málo o vlivu pilulky na zdraví žen,“ komentovala studii vedoucí výzkumnice Angelica Lindén Hirschbergová z Karolinska Institutet ve Švédsku.

„Vědecká základna je velmi omezená, pokud jde o dopad antikoncepční tabletky na kvalitu života a deprese. I proto je třeba provádět více studií na náhodném vzorku žen, kde část z nich dostává pouze placebo,“ uvádí expertka. Výzkum byl publikován v časopise  Fertility a sterility.

Její tým pracoval se vzorkem 340 zdravých žen ve věku mezi 18 a 35 let, které dostaly buď placebo pilulky, nebo antikoncepční pilulky obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel. Ty užívaly po dobu tří měsíců.

Pilulky obsahující ethinylestradiol a levonorgestrel patří mezi nejběžnější formu kombinované perorální antikoncepce na celém světě, protože jsou nejméně spojovány s rizikem vzniku krevních sraženin. Studie byla dvojitě slepá, což znamená, že ani vědci rozdávající pilulky, ani ženy, které je užívaly, nevědí, zda dostávají placebo, nebo ne.

Na začátku studie byl ženám změřen jejich celkový zdravotní stav, včetně hmotnosti, výšky a krevního tlaku. Vyplnily také dva průzkumy o obecném pocitu pohody a depresivních symptomech. Stejná procedura je pak čekala po třech měsících užívání pilulek, aby mohli lékaři oba stavy porovnat.

Ženy, které byly braly antikoncepční pilulky, uvedly, že jejich kvalita života byla na konci studie výrazně nižší, alespoň v porovnání se ženami, které dostaly placebo. To platilo pro obecné kvality života a také specifické aspekty pohody, jako je sebeovládání a energetická hladina. Zároveň ale nebyl zpozorován žádný významný nárůst depresivních příznaků.

I když je to zajímavý první krok směrem k lepšímu měření nežádoucích účinků pilulky, vědci upozorňují, že změny byly poměrně malé, takže nelze vyvozovat definitivní závěry. A tato zjištění mohou být uplatněna pouze na antikoncepci obahující ethinylestradiol a levonorgestrel.

Experti navíc ženy monitorovali pouze tři měsíce, a je tedy nutné další a především delší sledování, aby získali přesnější představu o tom, jak antikoncepční pilulky ženy ovlivňují. „Možnému zhoršení kvality života by měla být věnována pozornost při předepisování antikoncepce a při výběru metody antikoncepce,“ dodává další z výzkumníků, Niklas Zethraeus.

Témata: antikoncepce ženy