Lékaři jsou znepokojeni. Nový výzkum ukázal, co se stane s naším zdravím do 30 let!

Ilustrační foto

Autor: Libor Frýdl

4. února 2024 13:22

Podle zprávy Mezinárodní agentury pro výzkum rakoviny (IARC) Světové zdravotnické organizace (WHO) se očekává, že do roku 2050 vzroste celosvětový počet nových případů rakoviny na 35 milionů, což představuje nárůst o 77 % oproti roku 2022. 

IARC vysvětlila, že tento odhad souvisí se stárnutím populace, růstem počtu obyvatel a změnami životního stylu v důsledku socioekonomického rozvoje.

Klíčovými faktory, které přispívají k narůstajícímu výskytu rakoviny, jsou podle IARC tabák, alkohol a obezita, přičemž znečištění ovzduší je hlavním environmentálním rizikovým faktorem.

WHO očekává, že nejrozvinutější země světa zaznamenají největší nárůst případů, a to konkrétně 4,8 milionu do roku 2050. Země na spodní hranici Indexu lidského rozvoje (HDI) podle OSN zaznamenají největší procentuální nárůst, a to až o 142 %.

Země ve středním spektru indexu HDI podle WHO zaznamenají 99% nárůst. WHO také upozornila, že úmrtnost na rakovinu se v těchto zemích téměř zdvojnásobí do roku 2050.

Vedoucí oddělení pro dohled nad rakovinou IARC Freddie Bray zdůraznil, že dopad tohoto nárůstu bude na různých místech světa rozdílný a země s omezenými zdroji pro boj s rakovinou ponesou největší část celosvětového břemene. 

Témata: lékaři rakovina