Zahraničními médii koluje dopis předních českých lékařů, kteří volají po ukončení karanténních opatření. Lékaři Univerzity Karlovy tvrdí, že plošná opatření nepovedou k vymýcení nemoci covid-19, a je potřeba ukončit nouzový stav a obnovit výuku a dostupnost zdravotní péče.

"Česká republika je již téměř šest týdnů blokována restriktivními opatřeními, která byla zavedena v souvislosti s ochranou zdraví občanů při epidemii COVID-19. Je potřeba ocenit vládu za první rychlá a plošná opatření, která nepochybně pomohla se zvládnutím rizik. V současnosti je nutné s ohledem na aktuální epidemiologická data a vývoj epidemie zásadně zrychlit rozvolňování opatření – ve prospěch zdraví občanů, ekonomické a společenské stability a prosperity země," uvádějí lékaři úvodem své výzvy.

Upozornili, že motivací pro vznik dopisu je ochrana zdraví občanů České republiky, které podle nich dlouhodobá omezení ohrožují. "Plošná opatření nepovedou k vymýcení COVID-19. Je potřebné vytvářet především imunitní odpověď u většiny populace, což bude chránit i ohrožené skupiny obyvatel, definované svou diagnózou, nikoli věkem," píší lékaři.

Požadují proto, aby byl ukončen nouzový stav ke 30. dubnu 2020, aby se obnovila dostupnost zdravotní péče, výuka na základních, středních a vysokých školách v průběhu měsíce května, aby byly odstraněny překážky pro chod ekonomiky a aby došlo k postupnému uvolňování státní hranice.

Podle lékařů dochází od začátku března ve zdravotnických zařízeních k výpadku služeb pro závažně nemocné pacienty a jsou zastaveny preventivní programy v kardiovaskulární péči a v onkologii, byly například omezeny odběry orgánů pro transplantace a řada chirurgických výkonů.

"Další oběti na životech způsobuje jak odkládání plánovaných výkonů, tak i strach nemocných jít včas do nemocnice. Množí se případy zanedbaných bolestí břicha (prasklé záněty slepého střeva a jiné náhlé příhody břišní), drobných poruch hybnosti či mluvení (mozkové příhody) či bolesti v rameni nebo v zádech (akutní infarkty myokardu), a to vše v důsledku strachu pacientů z nákazy během ošetření či hospitalizace," uvedli.

Lékaři jsou přesvědčeni, že zdravotnický systém po uvolnění opatření nezkolabuje pod náporem nakažených pacientů a tvrdí také, že koronavirus nezvýšil přirozenou úmrtnost v Česku. 

"Každý rok v ČR zemře přirozenou smrtí přibližně 110 000 lidí, tj. průměrně zemře každý den asi 300 lidí. Zesnulých, u kterých byl identifikován COVID-19, je za den průměrně 5 – nicméně smrt minimálně poloviny z nich nemá přímou souvislost s onemocněním COVID-19, nýbrž se jedná o úmrtí způsobená jiným závažným onemocněním," píší.

Tvrdí také, že starším občanům karanténa neprospívá z psychického hlediska a má negativní dopady i na ekonomiku a další odvětví. Následně upozornili i na takzvanou kolektivní imunitu.

"Velká pozornost se v tuto chvíli upírá k testování imunity ve společnosti, jež by mělo ukázat, kolik lidí nemoc prodělalo a kolik z nich má protilátky. Dosud však není jasné, zda každý, kdo prodělá koronavirovou infekci, musí mít nutně protilátky. Na obraně proti viru se totiž významně podílí i buněčná imunita, která se běžnými laboratorními testy nedá podchytit," uvedli lékaři.

Protilátky podle nich mohou přetrvávat několik týdnů až měsíců, ale paměťová stopa v lymfocytech přetrvává až i celoživotně, po novém kontaktu s tímtéž virem se protilátky začnou ihned tvořit znovu. V populaci přesto může být mnoho jedinců, kteří koronavirus úspěšně prodělali a nemají zvýšené nebo detekovatelné množství protilátek.

"Výskyt protilátek v populaci můžeme odhadovat na jednotky procent. Zároveň se ukazuje, že izolování nerizikových skupin, což v praxi znamená znemožňování celé populaci normálně žít a pracovat, nepovede k získání imunity. Naopak – další prodlužování karantény bude mít rozsáhlé následky a povede k celospolečenskému traumatu. Argumentace, že pokud kolektivní testování neodhalí v populaci dostatek případů s pozitivitou protilátek, pak musíme pokračovat v karanténních opatřeních a restrikcích, je chybná," uvádí lékaři.

Pod dopisem je podepsáno 11 lékařů univerzity, mezi nimi například Cyril Höschl, Jiří Neuwirth, Jan Pirk nebo Tomáš Zima. Jejich slova se ale neobjevila pouze v českých médiích. Upozornily na ně i zahraniční servery, některé velmi sugestivně. Například slovenský server Topky.sk k dopisu napsal: "Lékaři už nadále nechtějí být potichu. Sepsali výzvu a kvůli karanténě bijí na poplach."

Témata:

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | lékaři | Noviny / tisk | stars24.cz

Vstoupit do diskuse