Od nového roku dostanou všichni Češi, kteří pobírají důchod, více peněz. O tisíc korun si přilepší lidé starší 85 let. Více dostanou také důchodci s malou penzí. Změní se i složení důchodů, což bude mít vliv na jejich valorizaci.

Vláda už dříve informovala, že mezi její hlavní cíle patří navyšování důchodů, a poslanci jim tento plán posvětili. Očekává se navýšení o 918 korun měsíčně. Důchodci nad 85 let dostanou dalších tisíc korun měsíčně navíc. Zároveň se změní i složení důchodů, což se promítne v jejich valorizaci.

Kolik dostanete více?

Tisícovku navíc dostanou všichni senioři nad 85 let. Týkat se to má zhruba 200 tisíc seniorů. V roce 2019 to bude stát státní kasu celkem 2,4 miliardy.

Dál je to o něco složitější. Každý státní důchod se skládá ze dvou složek - základní výměry důchodu a procentní výměry důchodu, jinými slovy z pevné a procentní části.

Základ mají přitom všichni penzisté stejný - v roce 2018 to činí 2 700 Kč. Nezáleží přitom, jaký důchod senior pobírá, jaké příjmy měl či kolik let odpracoval. Tato základní výměra důchodu od ledna příštího roku vzroste o 570 Kč na 3270 Kč.

Procentní část důchodu závisí na předchozích příjmech seniora a době pojištění, čím vyšší měl příjmy a dobu pojištění, tím vyšší je procentní výměra důchodu. Od ledna 2019 se přitom procentní výměra důchodu dle návrhu zvýší o 3,4 %.

Podle novely má pevná část penze odpovídat deseti procentům průměrné mzdy místo dosavadních devíti procent. Podíl zásluhové části se tak o něco zmenší. Roli to bude hrát při budoucích valorizacích. Lidé s nižší penzí si tak přilepší, ostatním porostou důchody o něco pomaleji než dosud.

Důchody se valorizují podle poloviny růstu reálných mezd a podle růstu cen – a to se ani teď nemění. 

Zvýšení proběhne automaticky

Na valorizaci od lednové splátky důchodu budou mít nárok všichni příjemci státního důchodu, ať už řádného či předčasného starobního důchodu, invalidního důchodu prvního, druhého i třetího stupně i ti, kteří pobírají vdovský, vdovecký nebo sirotčí důchod, kterým byl státní důchod přiznán před 1. lednem 2019.

Občané, kteří odejdou do důchodu v roce 2019, budou mít spočítaný důchod dle vzorečku pro tok 2019 a valorizace pro rok 2019 se jich netýká. Nárok na zvýšení důchodu tak budou mít až až od ledna 2020.

Jaké bude zvýšení důchodů v roce 2019?

Důchody starobní, invalidní, vdovské, vdovecké a sirotčí přiznané před 1. lednem 2019 se zvyšují od splátky důchodu splatné po 31. prosinci 2018 tak, že se

  • základní výměra zvyšuje o 570 Kč na 3 270 Kč,
  • procentní výměra zvyšuje o 3,4 % procentní výměry, která náleží ke dni, od něhož se procentní výměra zvyšuje.

Témata:

důchody | důchodci | stars24.cz

Vstoupit do diskuse