V Česku je ode dneška zakázaný volný pohyb lidí s výjimkou cest do zaměstnání, nezbytných cest za rodinou, pro základní životní potřeby nebo k lékaři. Jako opatření proti šíření nového typu koronaviru to v neděli večer schválila vláda. Podívejte se na přehled toho, co lze a co naopak ne.

Vláda od 16. března 2020 od 00:00 hod. do 24. března 2020 do 06:00 hod. zakázala volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkami:

- cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti
- nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata)
- cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb příbuzných a osob blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot
- cest nezbytně nutných k zajištění potřeb a služeb pro jinou osobu (např. dobrovolnictví, sousedská výpomoc)
- cest do zdravotnických zařízení a zařízení sociálních služeb, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých, a zařízení veterinární péče
- cest za účelem vyřízení neodkladných úředních záležitostí, včetně zajištění nezbytného doprovodu příbuzných a osob blízkých
- výkonu povolání nebo činností sloužících k zajištění bezpečnosti, vnitřního pořádku a řešení krizové situace, ochrany zdraví, poskytování zdravotní nebo sociální péče, včetně dobrovolnické činnosti, individuální duchovní péče a služby, veřejné hromadné dopravy a další infrastruktury, služeb pro obyvatele, včetně zásobování a rozvážkové služby, veterinární péče a pobytu v přírodě nebo parcích

Vláda zároveň nařídila osobám pobývajícím na území České republiky omezit pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého bydliště s výjimkou výše uvedených případů a omezit kontakty s jinými osobami na nezbytně nutnou míru.

Zároveň vláda doporučila zaměstnavatelům využívat nejvyšší možnou měrou práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vykonávat v místě bydliště, podporovat dovolené a placené volno pro zaměstnance a obdobné nástroje uvedené v kolektivní smlouvě a omezit výkon prací, které nejsou významné pro zachování činnosti zaměstnavatele.

Občanům následně doporučila zachovávat při kontaktu s ostatními osobami ve veřejných prostorách odstup nejméně 2 metry, využívat z hygienických důvodů přednostně bezhotovostní platební styk a  osobám zajišťujícím služby omezit přímý kontakt se zákazníky.

Uzavření obchodů a zákaz služeb se nevztahuje na autoservisy, zahrádkářství, pokladní prodej jízdenek, květinářství nebo prodej zdravotních prostředků. Vláda naopak nově zakázala s účinností od dnešních 06:00 s výjimkami prodej ubytovacích služeb, provoz autoškol, alternativních taxislužeb a dále prodej výpočetní techniky a spotřební elektroniky, který byl mezi výjimkami původního nařízení ze soboty. Zákaz se nevztahuje dále například na provozovny umožňující vyzvednutí zboží a zásilek od třetí strany nebo provoz pohřební služby. 

Témata:

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | Česká republika | Vláda ČR | stars24.cz

Vstoupit do diskuse