Covid změnil chování Čechů. Myslí na to, co se stane po smrti

Hřbitov, ilustrační foto

Autor: Libor Frýdl

24. září 2023 13:49

Během posledních sedmi let je Česku patrný nárůst zájmu lidí o sepsání závěti. Přispěla k tomu pandemie covidu, kvůli níž se čtrnáct procent respondentů začalo více zajímat o sepsání závěti.

Necelé procento obyvatel (0,7 %) v rámci své závěti uvažuje o podpoře dobročinných organizací. Mezi lidmi, kteří již pravidelně přispívají nevládním organizacím, toto číslo dosahuje čtyř procent. Tyto údaje vycházejí z průzkumu provedeného koalicí Za snadné dárcovství během Měsíce dobročinné závěti.

Agentura Ipsos, kterou cituje Člověk v tísni, uvádí, že od roku 2016 se zvýšil počet lidí, kteří projevují zájem o sepsání závěti, ze dvaceti pěti na třicet dva procent. Růst zájmu o tuto právní formu plánování majetku je patrný i z údajů Notářské komory České republiky. V roce 2015 bylo u notáře sepsáno 17 300 závětí, zatímco loni to bylo téměř 10 000 více, konkrétně 27 295 závětí.

Více plánují sepsání závěti ženy, konkrétně 35 %, oproti 30 % u mužů. Také starší generace nad 66 let má zvýšený zájem o tuto problematiku, kdy ji plánuje 38 % z nich. Ve starší věkové kategorii je také rapidní nárůst reálně sepsaných závětí oproti mladší skupině, kde již svou závěť sepsalo jen 4 % respondentů.

Vysoký zájem o sepsání závěti projevují také domácnosti s nejvyšším příjmem. A jak již bylo zmíněno, necelé procento obyvatelstva (0,7 %) zvažuje do své závěti začlenit dobročinné organizace, zatímco mezi pravidelnými dárci nevládních organizací toto číslo činí čtyři procenta. Více než deset procent aktuálních dárců dobročinných organizací plánuje tuto možnost v budoucnu.

"U každého, kdo se rozhodl nám nějakou část majetku odkázat a my se o tom dozvíme ještě za života, jde o velmi osobní vztah. Jedna zůstavitelka mi po sepsání závěti říkala, že konečně může klidně spát. Zároveň jde o lidi, kteří druhým pomáhali už za života a chtějí vlastně pokračovat i po smrti," říká Tomáš Vyhnálek, vedoucí oddělení fundraisingu Člověka v tísni.

"Průzkumy opakovaně ukazují, že Češi jsou štědrým národem. Například podle posledního World Giving Indexu (za rok 2021) se filantropie v České republice umístila na velice solidním 13. místě ze 119 sledovaných zemí světa. Za rok 2021 jsme dokonce nejrychlejšími meziročními skokany. České darování ale neroste jen v jednorázové pomoci při krizích, jako bylo tornádo v roce 2021 nebo vloni fenomenální solidarita s Ukrajinou. Náš poslední průzkum ukázal, že lidé v ČR jsou postupně otevřenější i méně obvyklým cestám podpory dobročinnosti, jako jsou právě závěti," říká Jan Gregor z koalice Za snadné dárcovství.
 

Témata: Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) češi úmrtí