Obavy z jaderného úderu vyvolala víkendová zpráva o tom, že Vladimir Putin nařídil uvést příslušné zbraně do pohotovosti. Čeští experti se proto rozhodli zveřejnit seznam praktických rad.

Pokyny pro případ nutné ochrany zveřejnil na webu Státní úřad pro jadernou bezpečnost. Jeho zástupci ale zároveň uvedli, že věří, že pravděpodobnost jaderného úderu je mizivá. 

Konkrétní pokyny zní následovně:

  • připravte si evakuační zavazadlo s nezbytnými osobními potřebami, náhradním oblečením a doklady, případně i nouzový balíček (trvanlivé potraviny, dostatek nápojů, zdravotnické a hygienické potřeby na několik dnů, zejména léky, které užíváte, funkční rádio a svítilnu s náhradní sadou baterií atd.),
  • domluvte si s rodinnými příslušníky systém náhradní komunikace pro případ výpadku mobilních služeb,
  • v případě útoku se okamžitě odeberte do sklepů, krytů nebo jiných podzemních prostor se silnými betonovými zdmi, zavřete dveře a okna a zastavte veškerou ventilaci,
  • po útoku vyčkejte alespoň několik hodin, než vyjdete ven, kvůli možnému radioaktivnímu spadu,
  • při opuštění úkrytu si zakryjte dýchací cesty šátkem nebo respirátorem, abyste zabránili vdechnutí radioaktivní látek,
  • po příchodu do bezpečí se co nejdříve osprchujte a vyměňte si oblečení, abyste zabránili dalšímu rozšiřování kontaminace,
  • řiďte se pokyny složek integrovaného záchranného systému.

Úřad dále uvedl, že záležitosti civilní ochrany nejsou v jeho přímé působnosti, ale spadají pod Ministerstva vnitra a obrany či pod Hasičský záchranný sbor.

Témata:

Jaderné zbraně | Státní úřad pro jadernou bezpečnost | stars24.cz