Snaha státu pomoci podnikatelům by podle senátorů mohla být lepší. Horní komora navrhla, aby příspěvek v rámci tzv. kompenzačního bonusu byl vyšší, aby jim nahradil i odvody.

Nárok na kompenzační bonus náleží podnikatelům s činností podnikání v přímo omezených, případně zcela uzavřených oblastech ekonomiky, a to za každý den omezení. Vedle přímo zasažených podnikatelů mohou o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory nejméně z 80 procent navázáni.

Senátoři včera navrhli, aby se výše bonusu zvýšila z 500 na 667 korun denně. Cílem je nahradit živnostníkům odvody na sociální a zdravotní pojištění. Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) se na to však moc netváří.

Podle Schillerové by poslanci měli senátní úpravu odmítnout. Její součástí je nově i nárok na bonus pro podnikatele bez provozoven, jejichž činnost byla opatřeními omezena z alespoň 80 procent.

Sněmovnou schválená novela počítá s tím, že také podnikatelé v úpadku budou zřejmě moci čerpat kompenzační bonus. Změna se týká jen fyzických osob. Rozšíření okruhu příjemců umožnil souhlas Evropské komise, která to předtím odmítala.

Témata:

živnostníci | podnikatelé | Senát ČR | Alena Schillerová | stars24.cz

Vstoupit do diskuse