S nemilou situací se muselo v posledních hodinách vypořádat vedení ruzyňského letiště. Ukázalo se, že jeden ze zaměstnanců vylepuje bez vědomí nadřízených upozornění na ceny za parkování, které se ale výrazně vymykaly běžným sazbám. Mluvčí letiště už se za celý incident omluvil.

Zaměstnanec pražského Letiště Václava Havla vylepil na volkswagen výstražné upozornění, které řidiče informovalo o faktu, že stojí na krátkodobém parkovišti, kde se platí dvě stě korun za hodinu. Dále na něm uvedl, že letiště bude požadovat úhradu více než 62 tisíc korun. Nevyhnul se ale gramatické chybce, která rovněž vzbudila podezření.

Byl to jen nejapný žert? Podle mluvčího ruzyňského letiště Romana Pacvoňa rozhodně nešlo o oficiální výzvu. Serveru Novinky.cz zároveň sdělil, že se letiště případem zabývalo a zjistilo se, že zaměstnanec výzvu vylepil bez vědomí svých nadřízených a odpovědných osob z parkingu. Postupoval tak zcela v rozporu s nastavenými postupy.

Letiště se za pochybení zaměstnance omluvilo, jeho aktivitu označilo za nevhodnou. Mluvčí přitom zdůraznil, že nejde o oficiální praxi letiště. To už prý vyvodilo důsledky a přijalo nápravná opatření. Viník byl poučen o chybnosti svého konání a finančně potrestán srážkou ze mzdy.

Parkování na tzv. expresních parkovištích ruzyňského letiště je podle řádu limitováno dobou dvou dnů. Podle ceníku by za něj řidič už tak zaplatil téměř 10 tisíc korun. Pokud dojde k výraznému překročení této lhůty, je zodpovědná osoba vyzvána k tomu, aby se dostavila k zákaznické přepážce.

Tam se podle mluvčího vše vyřeší formou, která je pro obě smluvní strany snesitelná. Pokud k domluvě nedojde, zařídí letiště odtah automobilu policií. V nynějším případě má řidič zaplatit 4100 korun, které by činily cenu za VIP parkování v přilehlém parkovacím domě. Oproti výzvě tedy ušetří přes 58 tisíc.

Témata:

Letiště Václava Havla Praha | parkování | stars24.cz

Vstoupit do diskuse