Ombudsmanka Anna Šabatová se obrací na poslance s řadou podnětů, jeden z nich je ale svým způsobem zvlášť zajímavý. Šabatová totiž informuje o tom, že některým lidem je v Česku neprávem znemožněno volit.

Redakce serveru stars24.cz má k dispozici zprávu ombudsmanky Anny Šabatové pro Poslaneckou sněmovnu. V ní se mimo jiné v kapitole Dohled nad omezováním osobní svobody a sledování vyhoštění věnuje možnostem lidí se zdravotním postižením.

Ombusmanka zkoumala, jak je v domovech pro zdravotně postižené naplňováno volební právo klientů. Výsledky jsou celkem šokující, Šabatová objevila v několika domovech hned několik různých pochybení.

„Ukázalo se, že někteří klienti vůbec o konání voleb nebyli informováni, někde se voleb mohli účastnit i klienti s omezenou svéprávností v oblasti volebního práva, jiným klientům bez takového omezení naopak nebylo volení umožněno,“ uvedla Šabatová.

O všech zjištěních chce ombudsmanka konkrétně informovat v samostatné zprávě. Pochybení zaznamenala během systematických návštěv sedmi ústavů pro osoby se zdravotním postižením. Podle Šabatové může za celou věc nepřehlednost rozsudků o omezení svéprávnosti, v nichž se zaměstnanci zařízení orientují jen složitě.

Proto se chce nyní na toto téma více zaměřit a zajistit, aby se zařízení orientovala v otázkách volebního práva lidí s omezenou svéprávností. Ústavům chce doporučit, aby si zpracovaly postupy, které se volebnímu právu klientů věnují.

Témata:

zdravotně postižení | Volby | invalidé | ombudsman | Anna Šabatová | stars24.cz

Vstoupit do diskuse