Miliardář a matematik Karel Janeček se opět obrací na Ústavní soud kvůli vyřazení své osoby z lednové prezidentské volby. Vyplývá to z informací uvedených na webu Ústavního soudu. Janeček si stěžuje na usnesení Nejvyššího správního soudu.

V přehledu projednávaných plenárních věcí se objevila ústavní stížnost navrhovatele s iniciály K. J. proti usnesení Nejvyššího správního soudu (NSS) ze dne 14. února. Správní soud v něm informoval o rozhodnutích ohledně stížností týkajících se volby prezidenta.

NSS tehdy zamítl Janečkovo podání, v němž miliardář napadal výlučně proces registrace kandidátních listin. "I v tomto případě platí, tak jak Nejvyšší správní soud setrvale judikuje, že v rámci řízení ve věcech neplatnosti voleb a hlasování nelze brojit proti vadám v registraci kandidátní listiny," uvedl soud na webu.

Janeček v únoru napsal, že cílem jeho stížnosti k NSS nebylo zneplatnění a opakování voleb. "Stížnost jsem podal, protože je to první nutný krok pro to, abych se následně mohl obrátit na Evropský soud pro lidská práva se stížností na postup českých orgánů. Bez vyčerpání vnitrostátních opravných prostředků by to nebylo možné. Jde o nutný formální postup. Věděli jsme, že stížnost bude s pravděpodobností hraničící s jistotou zamítnuta," poznamenal na facebooku.

K Ústavnímu soudu podal matematik stížnost 3. dubna. Jako soudce zpravodaj ji dostal na starost Pavel Šámal.

Témata:

Karel Janeček | Ústavní soud ČR | stars24.cz