Poslanci i senátoři v uplynulých dnech schválili úpravu červnové mimořádné valorizace. Pochopitelně nejde o první změnu ve stanovování výše růstu důchodů za třicet let existence samostatné České republiky.

Do ledna 1996 mohly být důchody zvýšeny pouze na základě zvláštního zákona. Až poté došlo ke stanovení minima, o které se penze musely navýšit, přičemž úřadující vláda mohla případně rozhodnout o vyšším růstu.

Do roku 1998 pak byla valorizace pro vládu povinností, pokud index spotřebitelských cen vzrostl od posledního zvýšení minimálně o 5 procent. Přihlíželo se také k růstu reálné mzdy v posledních dvou letech, přičemž důchody se valorizovaly alespoň o třetinu tohoto růstu. Od roku 1998 činilo povinné minimum zvýšení jen 70 % růstu cen.

Jak známo, letos už rostly penze na začátku roku. Pravidelná lednová valorizace je zákonem zajištěná od 1. ledna 2003. Tehdy byl také zaveden mimořádný termín valorizace pro případy, kdy růst cen dosáhne 10 procent.

Důchody se tehdy zvyšovaly v závislosti na růstu úhrnného indexu spotřebitelských cen za domácnosti a růstu indexu reálné mzdy, přičemž výše růstu se stanovila tak, aby u průměrného starobního důchodu činila částku odpovídající alespoň 100 % růstu cen a nejméně jedné třetině růstu reálné mzdy.

Od léta 2011 se mimo pravidelný termín valorizovaly penze za předpokladu, že ve sledovaném období dosáhl růst cen alespoň 5 procent. Byla také změněna koncepce zvyšování základní výměry tak, aby její výše činila 9 % průměrné mzdy a zaokrouhlovala se vždy nahoru.

Další úprava pravidel následovala od ledna 2013 kvůli úsporám ve výdajích státního rozpočtu. Tehdejší vláda rozhodla, že při stanovení růstu cen použije jen třetinu procentního přírůstku indexu spotřebitelských cen. Toto omezení platilo ještě v následujícím roce, pro rok 2015 bylo zrušeno.

Aktuálně se důchody valorizují vždy od ledna o růst cen a o polovinu růstu reálných mezd. Přídavek se rozloží mezi zásluhový a solidární díl, který musí odpovídat deseti procentům průměrné mzdy. Mimořádně se pak důchody zvedají, pokud ceny od posledního navýšení vzrostly aspoň o pět procent.

Témata:

důchody | důchodci | Vláda ČR | stars24.cz