Český Art Directors Club vyloučil v souvislosti s probíhající prezidentskou kampaní Andreje Babiše (ANO) ze svých řad Marka Prchala. Nově hodlá také vytvořit etický kodex politické reklamy, která aktuálně není regulována.

Ve třicetileté historii klubu jde o první vyloučení člena, a to pro činnost v rozporu s posláním spolku a jeho zájmy. Prchalovo členství bylo již několikrát předmětem diskuzí. "Avšak způsob, jakým je vedena nynější kampaň, překračuje dle členů ADC nejen profesionální ale i etické hranice," uvedla organizace.

Prchal odmítl výzvu k rezignaci na členství, proto byla svolána mimořádna schůze, kde se členové klubu shodli na jeho vyloučení a zavázali se k sestavení etického kodexu politické reklamy.

"Používat, a k tomu ještě zcela bezostyšně a účelově, marketing a reklamu k šíření lží, strachu a štěpení společnosti je nejenom amorální, ale zároveň i nebezpečné pro budoucí směřování oboru. I když bychom se měli vzájemně tolerovat, jsme přesvědčeni, že způsob jakým byla vedena tato prezidentská kampaň, by tolerován být rozhodně neměl. Proto chceme vyslat jasný signál nejen profesním kolegům, ale celé společnosti," uvedl předseda ADC David Suda.

Art Directors Club vznikl v roce 1993 s cílem zasazovat se o růst kreativní úrovně komerční komunikace u nás a podporovat vzájemné předávání zkušeností, profesního vzdělávání i etického standardu kreativních pracovníků v oboru komunikace. 

Témata:

Andrej Babiš | reklama | stars24.cz