Na den přesně za týden začnou lidé vybírat novou hlavu státu ve druhém kole prezidentských voleb. Kdo tak chce učinit mimo své bydliště, má posledních pár hodin na online či písemnou žádost o voličský průkaz.

O lhůtě, která skončí dnes v 16 hodin, informovala prostřednictvím sociálních sítí i předsedkyně Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová (TOP 09). "Před týdnem jsem pro vás natočila návod. Pokud Vám pomůže, budu moc ráda," vzkázala voličům.

Osobně je pak možné požádat příslušný obecní, případně zastupitelský úřad ještě do středy 25. ledna. Průkaz úřady zašlou žadatelům poštou, nebo si ho budou moci vyzvednout osobně. V případě ztráty jim úřady nebudou moci vydat duplikát kvůli zamezení dvojímu hlasování.

O průkaz lze písemně zažádat městský nebo obecní úřad v místě trvalého bydliště třemi různými způsoby, nově přes Portál občana. Novinku mohou využít lidé s trvalým bydlištěm v Česku a s osobní datovou schránkou, která je s Portálem občana propojena. Písemně lze požádat úřad o průkaz také přímo z datové schránky nebo písemně s úředně ověřeným podpisem. Vzory žádosti jsou k dispozici na webu ministerstva vnitra.

Průkaz si mohou vyžádat rovněž Češi žijící v zahraničí, adresátem je v tom případě místně příslušný zastupitelský úřad.

Volič, který hlasuje na voličský průkaz, musí tento doklad odevzdat okrskové volební komisi v místě, kam přišel hlasovat. Pokud se volič, kterému byl vydán voličský průkaz, nakonec rozhodne hlasovat v domovském volebním okrsku, musí voličský průkaz rovněž odevzdat. Jinak mu komise hlasování nesmí umožnit.

Témata:

Volby | prezidentské volby 2023 | stars24.cz