Společnosti ČEZ se i v nynější krizové době daří, o čemž svědčí dnes zveřejněné hospodářské výsledky. Kolik skupina v první polovině letošního roku vydělala?

Skupina ČEZ o výsledcích informovala dnes v tiskové zprávě, kterou zveřejnila na webu.

Společnost dosáhla ve druhém čtvrtletí letošního roku provozního zisku ve výši 15, 6 miliardy Kč, čistý zisk pak činil 6,9 miliardy.

"Čistý zisk za první pololetí dosáhl 33,6 mld. Kč. Meziroční růst o 32,0 mld. Kč byl nad rámec provozních vlivů způsoben ztrátou v roce 2021 ve výši 11,6 mld. Kč z titulu tvorby opravných položek k majetku," uvedla firma.

Celoroční výhled provozního zisk před odpisy navýšil ČEZ na 110 až 155 miliard korun, čistý zisk očištěný o mimořádné vlivy by tak měl dělat 60 až 65 miliard. 

Témata:

ČEZ | stars24.cz