Třetím dnem zuří rozsáhlý lesní požár v NP České Švýcarsko. Plameny se v uplynulých hodinách přiblížily Hřensku, v Mezné si dokonce našly několik domů. Úřad práce ČR už nabízí pomocnou ruku všem lidem, které požár postihl. Je připraven pomoci občanům i obcím při odstraňování následných škod.

Úřad práce ČR je v úzkém kontaktu s vedením obcí a je připraven vyslat v případě potřeby do nejvíce zasažených oblastí své zaměstnance.

„Všechna kontaktní pracoviště ÚP ČR úzce spolupracují a jsou připravena zajistit zaměstnance i na sociální šetření v místě. Aby lidé, kterým živel vzal nebo vážně poškodil majetek, dostali co nejrychleji finanční příspěvek v rámci dávek mimořádné okamžité pomoci. Lidé se mohou na naše zaměstnance obracet i v případě, že budou potřebovat radu,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

Dávka mimořádné okamžité pomoci (MOP) je dávka jednorázová a pokrývá hned několik životních situací. Mimo jiné ji ÚP ČR může poskytnout klientovi, kterého postihla vážná mimořádná událost a jeho sociální a majetkové poměry mu neumožňují překonat nepříznivou situaci. Výše poskytnuté podpory může dosáhnout až 15násobku životního minima, tedy 69 300 Kč. Lidé, které postihl ničivý požár, mohou také požádat v rámci MOP o příspěvek na úhradu nezbytného jednorázového výdaje. Jedná se např. o zaplacení správního poplatku při ztrátě osobních dokladů, za vydání duplikátu rodného listu atd.

V případě zájmu o pomoc při odstraňování škod je ÚP ČR schopen zajistit v rámci veřejně prospěšných prací potřebné zaměstnance a maximálně zkrátit řízení, která s touto agendou souvisejí.

Témata:

požár lesa u Hřenska (červenec 2022) | Úřad práce | stars24.cz