Středeční bouřky se nevyhnuly ani jednomu z nejkrásnějších měst v republice. Český Krumlov zasáhla blesková povodeň z Polečnice, řeka Vltava zůstala v korytě.

O bleskové povodni na Polečnici informovali zástupci města na facebooku. Říčka dosáhla v průběhu noci třetího povodňového stupně, aktuálně je na druhém a její hladina nadále klesá. 

Vodou byly zasaženy objekty kolem Chvalšinské silnice, která musela být uzavřena. Od ranní sedmé hodiny se ji ovšem podařilo zprůjezdnit.

Ve městě v noci zasedala povodňová komise, aby přijala potřebná opatření. Mimo jiné šlo o komunikaci s majiteli dotčených nemovitostí nebo umisťování pytlů s pískem.

Dobrou zprávou pro Český Krumlov bylo, že městem protékající řeka Vltava setrvala v normálním stavu a zůstala ve svém korytě. 

Témata:

Povodně | český krumlov | Bouřky | Počasí | stars24.cz