Důležitá zpráva pro všechny, kteří mají rádi mladé umění a originální nápady tvůrců nastupující generace. I letos se uskuteční tradiční přehlídka tvorby studentů školy Michael – Střední školy a Vyšší odborné školy reklamní a umělecké tvorby, s.r.o. FestMichael již podvanácté obohatí nabídku kulturních akcí metropole a originálním způsobem oživí její veřejný prostor.

Tematika letošní přehlídky je určena pojmem Národní bohatství České republiky, a to ve smyslu na co můžeme být pyšní (někdy s ironickými uvozovkami), co jsme dali světu, čím jsme obohatili život lidstva…

Úvodní část akce proběhne 22. 6. 2021 od 13:30 v kině Lucerna. FestMichael zde odstartuje projekcí krátkometrážních snímků studentů oboru Filmová tvorba. Publikum se seznámí s tvorbou talentovaných osobností všech filmařských specializací na startu profesní kariéry. (Upozorňujeme na nutnost nošení roušek ve vnitřních prostorách kina.)

V 16.45 hod. následuje vernisáž na náměstí Míru. Pod širým nebem představí svou tvorbu absolventi oborů Fotografická tvorba, Grafický design, Design interiéru. Studenti, jejichž práce byla vybraná na základě hodnocení odborných pedagogů i hlasování návštěvníků, převezmou ocenění a sponzorské dary. Těšit se můžete také na hudební produkci a občerstvení.

Vystavené práce je možno si na prostranství před kostelem sv. Ludmily prohlédnout až do 20. 7. 2021.

Přehlídku FestMichael po organizační i koncepčně-tvůrčí stránce připravují především sami studenti střední školy a vyšší odborné školy Michael. Vytvářejí rovněž vizuální styl projektu, včetně loga či znělky. Akci finančně podporují sponzoři a škola Michael. V pozici uměleckých garantů a členů odborné poroty na projektu participují renomované osobnosti kulturní scény – kupříkladu scenáristka a spisovatelka Halina Pawlowská, fotograf Karel Cudlín, architekt Martin Sladký či grafický designér Pavel Šťastný. Zmínění tvůrci se školou Michael dlouhodobě spolupracují, např. formou workshopů nebo tvůrčích dílen.

Zásadní podíl na realizaci akce mají kmenoví pedagogové školy: Uroš Trefalt, vedoucí oboru Filmová tvorba SŠ, režisér Vladimír Michálek, vedoucí zaměření Filmová tvorba VOŠ, fotograf Jaroslav Fišer, vedoucí oboru Fotografická tvorba SŠ, fotograf Tomáš Třeštík, vedoucí zaměření Fotografická tvorba VOŠ, Jakub Štěpánek, vedoucí oboru Grafický design SŠ, Miroslav Roubíček, vedoucí zaměření Grafický design VOŠ, a Andrea Vokřálová, vedoucí oboru Grafický design SŠ a VOŠ.

Záštitu nad festivalem převzali v letošním roce PhDr. Mgr. Vít Šimral, Ph.D. et Ph.D., radní hlavního města Prahy pro oblast školství a sportu, MgA. Hana Třeštíková, radní hlavního města Prahy pro oblast kultury a památkové péče. Dále pak Mgr. Jana Černochová, starostka městské části Praha 2, Ing. Jaroslav Šolc, místostarosta městské části Praha 2, a Jan Wolf, předseda výboru pro kulturu, výstavnictví, cestovní ruch a zahraniční vztahy zastupitelstva HMP.

Akce FestMichael se každoročně setkává s jednoznačně pozitivní odezvou diváků z řad profesionálů i široké veřejnosti. Často bývají překvapeni uměleckou úrovní a neotřelým tvůrčím přístupem představených děl. Rozhodně si ani Vy nenechte FestMichael ujít. Nebudete litovat.

Škola Michael je již více než dvě desetiletí jedinou školou v ČR poskytující komplexní vzdělání v oblasti reklamy. Součástí studia všech oborů je rozšířená výuka anglického jazyka, který žáci uplatní i při odborných zahraničních výměnných pobytech a stážích v rámci programů EU. Každoročně zde skládají maturitní zkoušku profesionálně připravení fotografové, reklamní grafici, filmaři, studenti designu interiéru a manažeři z oblasti marketingových komunikací. Absolventi školy se úspěšně prosazují v praxi i při dalším studiu na vysokých školách uměleckého i všeobecně humanitního zaměření.

Témata:

FestMichael | stars24.cz

Vstoupit do diskuse