Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky do 14.6.2021 (6:00 hodin) je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice (http://korona.gov.sk/ehranica) a ATG nebo PCR test provedený na Slovensku; test je možno podstoupit ihned po příjezdu na Slovensko. Do doby obdržení negativního výsledku testu platí povinná samoizolace. Informuje MZv ČR.

Od 14. června 2021 a 6 hodin je možno přijet na Slovensko s negativním testem provedeným v České republice (PCR test ne starší 72 hodin nebo ATG test ne starší 24 hodin).

Očkovaným osobám (definice viz níže), osobám, které v posledních 180 dnech prodělaly onemocnění COVID-19, a osobám mladším 18 let stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.

Úplná výjimka z povinnosti registrace i testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy.

Přeshraničním pracovníkům do 100 km, studentům a umělcům stačí mít kromě registrace negativní ATG nebo PCR test ne starší 7 dnů.

Pro cesty na pohřeb či svatbu stačí kromě registrace negativní ATG test ne starší 48 hodin nebo PCR test ne starší 72 hodin.

Detaily zmíněného opatření vč. možných výjimek jsou specifikovány Vyhláškami Úřadu veřejného zdravotnictví Slovenské republiky ze dne 27.5.2021 a 10.6.2021.

Na Slovensku platí mimořádná situace, epidemiologická opatření v jednotlivých okresech upravuje systém COVID-automat.

Jsou otevřené obchody i většina služeb (max. 1 osoba / 15m2 s negativním testem) a hotely (v pokoji max. 2 osoby nebo osoby ze společné domácnosti).

Co je nutné vědět při cestování na Slovensko od pondělí 14. června 2021 (6 hodin)

Při příjezdu na Slovensko z České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku ATG nebo PCR testu provedeného ve slovenské laboratoři. Tento test lze podstoupit kdykoli po příjezdu na Slovensko, tj. třeba již 1. den pobytu, a je potřeba jej zaplatit. Na hraničních přechodech testování neprobíhá. Testy provedené již v ČR před cestou na Slovensko nejsou relevantní (kromě výjimek uvedených níže). Bez testu končí izolace 14. dnem.

 
Seznam testovacích míst na Slovensku lze nalézt zde a zde, případně ne webových stránkách jednotlivých slovenských měst.

Pouze s registrací, avšak zcela bez testu či karantény, mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • osoby, které byly očkovány proti COVID-19:
 • v případě očkování mRNA vakcínou - např. BioNTech/Pfizer nebo Moderna - musí od 2. dávky uplynout min. 14 dní;
 • v případě očkování vektorovou vakcínou - např. AstraZeneca - musí od 1. dávky uplynout min. 28 dní;
  v případě osob, které překonaly onemocnění COVID-19 a následně byly očkovány v intervalu 180 dnů od překonání tohoto onemocnění, musí od první dávky jakékoli vakcíny uplynout min. 14 dní;
 • osoby, které v posledních 180 dnech překonaly onemocnění COVID-19;
 • osoby mladší 18 let
  Přesné znění příslušné vyhlášky ÚVZ SR č. 212 ze dne 27.5.2021 lze nalézt zde.

 
Od 14.6.2021 6:00 hod:

Při příjezdu na Slovensko z České republiky platí povinnost zaregistrovat se na stránkách https://korona.gov.sk/ehranica/ a prokázat se jedním z následujících dokumentů:

 • negativní výsledek RT-PCR testu ne starší 72 hodin
 • negativní výsledek ATG testu ne starší 24 hodin - tento test musí být proveden na území státu sousedícího se Slovenskem (vč. ČR) nebo na Slovensku
 • certifikát o očkování proti COVID-19, přičemžv případě dvoudávkového schématu, pokud zatím byla aplikována jen první dávka: 21 až 90 dní po aplikaci první dávky
  v případě dvoudávkového schématu, pokud již byla aplikována i druhá dávka: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
  v případě jednodávkového schématu: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci vakcíny
 • v případě očkování po prodělání onemocnění COVID-19 v posledních 180 dnech: 21 dní až 12 měsíců po aplikaci první dávky
  potvrzení o překonání onemocnění COVID-19 v období posledních 180 dnů
 • věk nižší než 18 let (tj. osoby mladší 18 let cestují pouze s registrací, jiné povinnosti nemají)
   

 
Pokud není možno se prokázat jedním z uvedených dokumentů, platí povinnost po příjezdu na Slovensko zůstat v domácí izolaci, která končí obdržením negativního výsledku ATG nebo PCR testu nebo 14. dnem izolace.

Výjimky:
Zcela bez testu, registrace či karantény mohou z České republiky přicestovat na Slovensko následující osoby:

 • členové posádky nákladní, autobusové a železniční dopravy
 • osoby a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do země, v níž mají uděleno povolení k pobytu nebo jejímiž jsou občany;
 • občané EU a jejich rodinní příslušníci tranzitující přes území Slovenska do jiných zemí EU;
  (Pozn.: tranzit znamená průjezd ne delší než 8 hodin bez zastavení s výjimkou čerpání pohonných hmot; tato výjimka platí i při změně dopravního prostředku - např. pro příjezd po zemi na mezinárodní letiště a následný odlet z něj);
 • osoby přijíždějící za účelem neodkladné diagnostiky či léčby na dobu nepřekračující 12 hodin (v případě delší návštěvy za tímto účelem je třeba mít souhlas Ministerstva zdravotnictví SR http://cestujem.standardnepostupy.sk/);
  osoby přijíždějící za účelem výkonu soudního rozhodnutí ve věci střídavé péče rodičů o nezletilé děti nebo styku s dítětem;
 • zaměstnanci provozovatelů prvků kritické infrastruktury v odvětví energetiky a průmyslu a odborníci přijíždějící za účelem odstranění krizových situací v průmyslu (se souhlasem Ministerstva hospodářství SR nebo Ministerstva dopravy SR - http://www.mhsr.sk/koronavirus/ziadost-na-udelenie-vynimky-z-karanteny-na-vstup-na-uzemie-sr).
   

Pouze s negativním ATG testem ne starším 48 hodin nebo PCR testem ne starším 72 hodin mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • osoby přijíždějící za účelem uzavření manželství (vč. blízkých osob snoubenců) nebo za účelem účasti na pohřbu blízké osoby.
   

Pouze s negativním ATG nebo PCR testem ne starším 7 dnů mohou z ČR na Slovensko přicestovat následující osoby:

 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem na Slovensku a místem výkonu práce v ČR;
 • přeshraniční pracovníci s trvalým nebo přechodným pobytem v ČR do 100 km od hraničního přechodu na Slovensko a místem výkonu práce na Slovensku do 100 km od hraničního přechodu, měřeno trasou po pozemní komunikaci;
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, kteří na území Slovenska studují nebo jedou vykonat přijímací zkoušky ke studiu;
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které přijíždějí na Slovensko z důvodu neodkladné péče o blízké rodinné příslušníky (nutno doložit potvrzením ošetřujícího lékaře);
 • osoby s povolením k trvalému nebo přechodnému pobytu v České republice, které na území Slovenska obhospodařují pozemky ve vzdálenosti max. 10 km od státní hranice;
 • osoby přijíždějící z České republiky za účelem výroby audiovizuálního díla, podání uměleckého výkonu či realizace uměleckého díla;
 • vrcholoví sportovci a jejich týmy přijíždějící z České republiky za účelem účasti v soutěžích TIPOS, ICE HOCKEY LEAGUE, MOL Liga aj.
   

Všechny tyto výjimky je nutno při namátkové kontrole doložit odpovídajícími doklady. Před využitím výjimky doporučujeme důkladně prostudovat výše uvedenou Vyhlášku ÚVZ SR!

Doporučujeme se před cestou na Slovensko seznámit s informacemi o aktuálně platných opatřeních na území Slovenské republiky, která jsou přehledně zveřejněna na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví Slovenské republiky a rovněž na stránkách Karanténne opatrenia a cestovanie.

Témata:

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | Slovensko | stars24.cz

Vstoupit do diskuse