K nemocnici v Ústí nad Labem musela o víkendu zasahovat policie. Na mladou matku ji zavolal jeden tamní lékař. Žena totiž i po výzvě odmítla odejít od svého měsíčního miminka. Kamarádka matky tuto zkušenost zveřejnila na sociálních sítích a příběh se začal rychle šířit.

Problém začal ve chvíli, kdy se maminka chtěla o své měsíční miminko starat i v nemocnici, kde bylo hospitalizované na jednotce intenzivní péče. Trvala na tom, že s ním zůstane i přes noc, to se ale nelíbilo lékaři, který trval na tom, že tam žena zůstat nesmí. Vše vyvrcholilo tím, že na ni lékař přivolal policii.

„Dneska jsem byla podpořit jednu krásnou matku na jipce. Lékař na ní zavolal policii proto, že byla klidná,úchvatná, starostlivá a hladila své měsíční dítě na jipce, kde chtěla zůstat přes noc kvůli kontaktu a hlazení + odstříkává mléko. Celou dobu jsem nahrávala, takže máme důkaz, že byla klidná a lékař rozhodně nikoliv. Nebude se to dát nijak zpochybnit,“ uvedla kamarádka matky na facebooku.

Zároveň poukázala, že matka má dle zákona při hospitalizaci dítěte právo na nepřetržitý kontakt rodiče a to i na jipce. „Omezit přítomnost rodiče může soud, nebo jeho indispozice. To bohužel jaksi lékaři nechápou a nechápou ani to, že kontakt dle studií napomáhá uzdravování zvláště u mimineček. To jsme to dopracovali. Lékař volá policii na starostlivou pečující matku a rodiče nechávají své děti na jipkách samotné a pro sebe si dělají alibi, že by překáželi lékařům (stačí ale chtít a nikdo je nevyhodí- neodsuzuji, ovšem i v neznalosti zákonů by mi to prostý syrový instinkt nedovolil prostě odejít, co je na tom divného nevím...) Ach bože. Dopadlo to tak, že jsme to vybojovaly a může tam zůstat....Hergot, proč ale musíme bojovat?“ zajímá ženu.

„Nejde zde o kritiku lékařské péče, jde o kritiku chování lékařů, vyhazování matky sedící u lůžka a sprostého jednání, znevažování mateřského mléka a kompetencí. Je možné, že s lékaři mají dobré zkušenosti všichni ti, co na slovo poslouchají a nechají své dítě samotné. Pakliže nechtějí, konflikt se dostaví velice brzy,“ upřesňovala žena, která příběh matky zveřejnila.

Podle nemocnice se lékař se řídil vnitřními předpisy

O věc se začala zajímat i média a tak nemocnice vydala ke kauze oficiální prohlášení. „V sobotu 24. března 2018 se dostavila na jednotku intenzivní a resuscitační péče (JIRP) Dětské kliniky Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., hlídka Policie ČR z důvodu, že došlo k narušování provozu tohoto zdravotnického zařízení ze strany matky na JIRP hospitalizovaného dítěte poté, co se dohoda s matkou o možnostech či podmínkách nepřetržité přítomnosti u dítěte ukázala jako nemožná. Matka dítěte již předtím opakovaně narušila provozní řád JIRP dětské kliniky, kde se léčí nejzávažnější dětští pacienti, proto byla sloužícím lékařem zodpovědným za chod tohoto oddělení, vyzvána k odchodu z JIRP. Protože matka neuposlechla výzvy, lékař povolal Policii ČR. Poté matka zůstala před dveřmi JIRP. Nelze opomenout, že pro popsané chování matky, které vedlo k návštěvě policistů na oddělení, neměla pochopení ani matka jiného dítěte, jež bylo na tomto specializovaném zdravotnickém pracovišti rovněž hospitalizováno, a která postup personálu na JIRP podpořila,“ uvedl Petr Fiala, generální ředitel Krajské zdravotní.

„Lékař se řídil vnitřními předpisy Krajské zdravotní, a. s. – Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem, o. z., a žádný z právních předpisů nebyl porušen. Zdravotnické zařízení se vždy snaží zajistit společný pokoj pro rodiče a dítě, co nejdříve je to možné. Přímo na oddělení jednotky intenzivní péče však není možné zajistit spaní pro rodiče dítěte. O této skutečnosti byla matka informována. Zdravotnické zařízení má zákonné právo omezit nepřetržitou přítomnost rodičů, pokud by narušila poskytnutí zdravotních služeb, což se v tomto případě stalo,“ zdůraznil MUDr. Josef Liehne, ředitel zdravotní péče ústecké nemocnice.

Kamarádka matky ale cituje z Vnitřního řádu nemocnice, podle kterého rodič může být neomezeně na všech odděleních, tedy i na jipce. „Záznam před a po dokazuje, že jsme pouze seděly u lůžka a nic jsme nikomu nečinily. Vadila pouhá přítomnost, nic víc nic méně. Celý záznam před a po dostanou lidé, kteří se tím budou zabývat. Policejní mluvčí se následně vyjádřila tak, že matka neporušila Vnitřní řád a mohla na oddělení zůstat. Lékař mohl ušetřit výjezd policie a matce s cukrovkou mnoho nervů. Zároveň mohl být klid na oddělení pro všechny ostatní. Navíc přes den přítomnost nevadí a v noci ano? Jaký je technický rozdíl?“ argumentuje žena.

Co říkají české zákony?

Podle Zprávy o právech hospitalizovaných dětí, kterou schválila Centrální etická komise Ministerstva zdravotnictví ČR v roce 1993, mají „děti v nemocnici mají právo na neustálý kontakt se svými rodiči a sourozenci. Tam, kde je to možné, by se mělo rodičům dostat pomoci a povzbuzení k tomu, aby s dítětem v nemocnici zůstali. Aby se na péči o své dítě mohli podílet, měli by rodiče být plně informováni o chodu oddělení a povzbuzováni k aktivní účasti na něm“.

Podobně to vidí i Listina základních práv a svobod: „Péče o děti a jejich výchova je právem rodičů; děti mají právo na rodičovskou výchovu a péči. Práva rodičů mohou být omezena a nezletilé děti mohou být od rodičů odloučeny proti jejich vůli jen rozhodnutím soudu na základě zákona."

Názor právničky

Kauzu okomentovala také právnička Zuzana Candigliota z Ligy lidských práv. „Všechen respekt a uznání této paní, která se nenechala vyhodit od kojeného 5týdenního dítěte, i když na ni lékař Adam Cipra zavolal policii, a také velký respekt a uznání Petra Aiša Rebelka, která přišla této paní na pomoc a která byla vystavena fyzickému ataku a urážkám ze strany lékaře. Jejich jednání bylo zcela po právu, dítě má ze zákona právo na nepřetržitou přítomnost rodiče, toto právo plně uznává i vnitřní předpis nemocnice. Matka dítěte udělala vše, co se v takové situaci dá udělat - nenechat se vyhodit od dítěte a trvat si na svých právech, zajistit si z venku pomoc osoby, která se nenechá zastrašit, pořizovat zvukové a obrazové záznamy jako důkazní materiál," uvedla na facebooku. 

Přidala také komentář jejího známého, který je lékař. „Ale opravdu mě to děsí, když člověk, kterého si Ty jako klient nemocnice platíš ze svého zdravotního pojištění Tě udá na Policii za něco, co není ani trestné, ale přirozené. Pojem bezpráví chápu, ale toto je TOP. Je mi z toho blivno a už dlouho mě nic tak nezvedlo ze židle. A jedním dechem dodávám, že je mi to i líto a mrzí mě to, že jsou takoví lidé mezi nám. ... Podle mě by toto nemělo zůstat ututláno a mělo by se to projednat mezi lékaři a ideálně kdyby MZČR nebo ČLK vydaly nějakou směrnici o právech pacientů. ... Lékaři strašně zapomínají, že ten klient (pacient) je ten, kdo je platí ze zdravontího pojištění a lékař není Bůh, který na oddělení rozhoduje o všem. Jak říkám, strašně mě mrzí, že se z lidí vytratila slušnost a ochota. A že musíme kvůli tomu, že matka chce být s dítětem, volat na Policii. Z logiky věci mi vychází, že "trestné" v očích lékaře je, když matka pečuje o dítě (cítíš v tom taky ten paradox?), což je naprosto na hlavu postavené."

Témata:

Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem | ústí nad labem | děti | stars24.cz

Vstoupit do diskuse