Ministerstvo práce a sociálních věcí představilo připravované změny mimořádných valorizací důchodu, k nimž se přistupuje v případě vysoké inflace v průběhu roku. Co by mělo být nově jinak?

MPSV hovoří v tiskové zprávě o koncepčním návrhu, který by řešil otázku valorizací dlouhodobě. Jeho součástí je také úprava podmínek v případě předčasných důchodů. Cílem těchto opatření je především zajištění lepší udržitelnosti penzijního systému.

"Pokud narazím na problém, řeším ho. A nastavení důchodů a výplat valorizací je problém, který ovlivní nejen schodek rozpočtu, ale především důchody dalších generací. A to nemůžeme připustit," napsal ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka na twitteru.

Nejzásadnější změnou je nahrazení mimořádné valorizace dočasným příspěvkem na pokrytí zvýšených nákladů, který bude součástí důchodu. Řádná valorizace zůstává zachována, inflaci bude kompenzovat v plném rozsahu. Dočasný příspěvek by se vyplácel při dosažení růstu cen o 5 procent. Jedna z částí bude fixní ve výši poloviny příspěvku odpovídajícímu průměrnému starobnímu důchodu. Zbývající část bude
stanovena na základě úrovně průměrného důchodu.

"Pokud by se opakovalo období extrémně vysoké inflace, stále tak zůstane zachována možnost rychlé a citelné kompenzace růstu cen seniorům. Mimořádné valorizace ale nesmějí rozevírat nůžky mezi
bohatšími a chudšími seniory. Na příkladu vývoje v roce 2022 by toto opatření navíc znamenalo úsporu asi 14 miliard korun," podotkl ministr.

Do budoucna by měl být pro výpočet růstu spotřebitelských cen rozhodující jen Index životních nákladů domácností důchodců. Návrh počítá také se snížením podílu růstu reálných mezd ve valorizaci na jednu třetinu. Dojde tak k realizaci jednoho z doporučení NERV.

Témata:

důchody | Marian Jurečka (KDU-ČSL) | stars24.cz