Ministerstvo zdravotnictví a hygienické stanice dostanou pravomoci vydávat rozsáhlejší restrikce proti šíření covidu-19. Výslovně budou moci omezovat například obchod, služby, výrobní provozy, bazény i veřejné a soukromé akce, a to celostátně nebo regionálně bez nutnosti nouzového stavu.

Zákon se bude vztahovat jen na epidemii covidu-19. Jeho účinností nastane stav pandemické pohotovosti. Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci nad rámec oprávnění ze současného zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchody, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy. Budou moci nařídit používání ochranných prostředků a vydat příkaz k testování zaměstnanců na covid-19.

Za porušení opatření zákon stanoví pokuty. Například za nenošení roušek nebo respirátorů bude lidem hrozit postih až 30.000 korun. Nejzávaznější porušení budou moci úřady trestat až třímilionovou pokutou.

Mimořádná opatření budou vyžadovat souhlas vlády, budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik. Každé dva týdny se bude přezkoumávat potřebnost restrikcí, vláda o nich ve stejném intervalu bude muset informovat Sněmovnu. Návrhy na zrušení ministerského mimořádného opatření se bude zabývat Nejvyšší správní soud, opatření hygienických stanic budou moci lidé napadnout u krajských soudů.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Stát bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Za škodu se nebudou považovat náklady na ochranné prostředky. Poškození budou uplatňovat nárok u ministerstva financí a budou jej muset prokázat. Od náhrady se budou odečítat státní podpory ke zmírnění dopadů epidemie nebo restrikcí, spory bude rozhodovat soud.

Vybrané body zákona:

Účinností zákona nastane stav pandemické pohotovosti, který bude moci Sněmovna ukončit nebo obnovit. Zákon se vztahuje jen na epidemii covidu-19 a bude až na odškodňovací část účinný do 28. února 2022.

Ministerstvo zdravotnictví nebo hygienické stanice budou moci výhradně v době pandemické pohotovosti nad rámec oprávnění ze zákona o ochraně veřejného zdraví omezit celostátně nebo regionálně například veřejnou dopravu, obchodní nebo výrobní provozovny či obchodní centra, holičství, kadeřnictví, pedikúry, manikúry a podobné služby, bazény a koupaliště, soukromé a veřejné akce i vysoké školy; budou moci nařídit používání ochranných, čisticích nebo dezinfekčních prostředků i další protiepidemická opatření; obecně budou moci vydat příkaz k testování zaměstnanců a jiných pracovníků na onemocnění covid-19.

Ministerstvo zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice získají pravomoci vůči poskytovatelům zdravotních a sociálních služeb.

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví a hygienických stanic budou vyžadovat souhlas vlády, budou muset být zdůvodněna z hlediska epidemické situace i rizik, budou moci trvat jen nezbytně nutnou dobu. Každé dva týdny se bude přezkoumávat jejich potřebnost. Vláda bude ve stejném nebo i kratším intervalu informovat o opatřeních Sněmovnu.

Horní hranice pokut bude odstupňovaná podle druhu porušeného mimořádného opatření. Nejvyšší postih jednotlivce bude moci dosáhnout až jednoho milionu korun, podnikatelům a firmám může hrozit pokuta až tři miliony korun. Například za porušení nařízení nosit ochranu dýchacích cest bude postih pro jednotlivce do 30.000 korun. Některé přestupky se budou zapisovat do jejich registru, při jejich opakovaném spáchání bude hrozit vyšší pokuta.

Návrhy na zrušení celostátního mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví se bude zabývat Nejvyšší správní soud, ostatní návrhy budou posuzovat příslušné krajské soudy. Soudy budou muset projednat návrhy přednostně.

Ministerstvo zdravotnictví bude moci žádat v souvislosti s epidemií covidu-19 o pomoc složky integrovaného záchranného systému. Vláda bude moci rozhodnout o využití armády.

Stát bude povinen nahradit právnickým a fyzickým osobám skutečnou škodu, která vznikne při pandemické pohotovosti v příčinné souvislosti s mimořádnými opatřeními. Za škodu se nebudou považovat náklady na ochranné a dezinfekční prostředky. Poškození budou uplatňovat nárok u ministerstva financí, budou jej muset prokázat; od výše škody se budou odečítat státní podpory ke zmírnění dopadů epidemie nebo restrikcí. Spory bude rozhodovat soud.

Mimořádná opatření se budou moci nadále vydávat i podle zákona o ochraně veřejného zdraví. Zákon umožňuje zakázat nebo omezit styk skupin lidí podezřelých z nákazy s jinými lidmi, omezit cestování z některých oblastí a dopravu mezi některými oblastmi, zakázat nebo omezit slavnosti, divadelní a filmová představení, sportovní a jiná shromáždění a trhy a uzavřít nebo omezit školy a ubytovací a stravovací zařízení. Ministerstvo také může zavést opatření proti zavlečení vysoce nakažlivých infekčních onemocnění ze zahraničí.

Témata:

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) | ministerstvo zdravotnictví | hygienici | stars24.cz

Vstoupit do diskuse