Manželství neprošlo. Poslanci schválili partnerství pro stejnopohlavní páry

Poslanecká sněmovna, ilustrační foto

Autor: Libor Frýdl

28. února 2024 18:49

Sněmovna schválila novelu občanského zákoníku, která umožní párům stejného pohlaví vstupovat do partnerství s podobnými právy jako mají manželé a manželky.  

Tato novela původně měla umožnit stejnopohlavním párům uzavírat manželství. Novela byla schválena podle pozměňovacího návrhu Jiřího Navrátila (KDU-ČSL) a Heleny Válkové (ANO). Nyní bude upravená novela předložena k posouzení senátorům.

Podle novely by osvojení dítěte bylo možné pouze tehdy, pokud by jeden z partnerů byl biologickým rodičem. Upravená novela byla podpořena 123 hlasy ze 176 poslanců přítomných v Dolní komoře. Proti hlasovalo 36 členů Sněmovny. Politické strany obvykle nechávají svým poslancům volný prostor k hlasování v těchto záležitostech.

Zástupci původní novely občanského zákoníku, která se týkala tzv. manželství pro všechny, označili schválenou podobu za důležitý krok vpřed. Josef Bernard (STAN) naznačil, že ještě musí přesvědčit senátory, aby nový zákon podpořili. Olga Richterová (Piráti) kritizovala schválenou verzi, která podle ní stále rozděluje lidi na dvě kategorie.

Novela má začít platit od příštího roku, což znamená, že stejnopohlavní páry již nebudou moci uzavírat registrované partnerství. Tato novela také upravuje práva registrovaných partnerů, kteří v současné době nemají například společné jmění a po ztrátě partnera nemají nárok na vdovský důchod.

V rámci jednání ve Sněmovně byly předloženy i další pozměňovací návrhy, ale žádný z nich nebyl úspěšný. Různé návrhy se týkaly změny názvu manželství na partnerství se všemi právy, které mají manželé a manželky. Tyto návrhy ale Dolní komora zamítla.

Debata ohledně novely o manželství i pro páry stejného pohlaví rozdělila Sněmovnu. Zastánci argumentovali potřebou rovných práv, zatímco odpůrci trvali na tradičním chápání manželství jako svazku muže a ženy. Navrátil a Válková označili svůj pozměňovací návrh za kompromis. 

Témata: Homosexuálové Poslanecká sněmovna