Důchody 2024: Lednová valorizace dle nových pravidel a další změna u předčasných penzí

Ilustrační fotografie.

Autor: Jan Hrabě

12. prosince 2023 14:34

Prosinec je posledním měsícem, kdy čeští senioři pobírají důchod v současné výši. V lednu proběhne valorizace penzí podle nových pravidel, v příštím roce se také upraví další podmínka pro předčasné starobní důchody, upozornilo ministerstvo práce a sociálních věcí v tiskové zprávě

K 1. lednu 2024 proběhne pravidelná valorizace důchodů. Základní výměra starobního, invalidního, vdovského, vdoveckého a sirotčího důchodu se pro příští rok zvýší o 360 korun na 4400 korun měsíčně. Valorizace už proběhne podle nových pravidel, kdy je výpočet růstu cen odvozen pouze z indexu spotřebitelských cen za domácnosti důchodců.

Ke stejnému datu se o 5,2 procenta zvýší příspěvek, který se zavedl v roce 2005 jako kompenzace za rušení nebo omezování dosavadních zvýhodnění účastníků odboje a osob účastných rehabilitace v oblasti dopravy, telefonních služeb a lázeňských a rekreačních pobytů. Účastníci odboje budou dostávat 2816 korun a vdovy či vdovci 1408 korun měsíčně. 

Ministerstvo práce a sociálních věcí připomnělo i změny podmínek pro přiznání předčasného starobního důchodu, které jsou účinné již od října 2023. 

Konkrétně se zkrátila maximální doba předčasnosti na tři roky. Nově se krátí procentní výměra za předčasnost o půldruhého procenta výpočtového základu za každých (i započatých) 90 kalendářních dnů z doby ode dne, od kterého se starobní důchod přiznává, do dosažení důchodového věku. Zároveň se valorizuje až od ledna kalendářního roku, který následuje po roce, v němž pojištěnec dosáhl důchodového věku

Jedna z nových podmínek pro předčasný důchod začne být účinná až v průběhu příštího roku. K 1. říjnu 2024 se prodlouží potřebná doba pojištění z 35 na 40 roků.

Témata: důchody důchodci Ministerstvo práce a soc. věcí