Bylo to nevyhnutelné, ale nepříjemné. Lockdown kvůli masivnímu šíření koronaviru v Česku zasáhl řadu lidí, včetně studentů. Ti se sice do školy postupně vrací, tvrdí ale, že jim výuka na dálku výrazně zasáhla do studií.

On-line výuka způsobená pandemií koronaviru má sice své výhody, převažují ale negativa. ČTK to řekli studenti Fakulty sportovních studií Masarykovy univerzity v Brně. Podle nich chybí především praktická výuka se sportovními odvětvími, kterou lze obtížně nahradit on-line formou, ale také kontakt se spolužáky.

Kvůli rozvolnění opatření mohla fakulta přivítat studenty k praktické výuce koncem dubna, do té doby ji ale až na výjimky, například posledních ročníků, neměli od loňského jara.

"I když už normálně cvičíme, stále mi chybí setkávání ve škole na přednáškách a celá ta univerzitní atmosféra. On-line výuka studiu opravdu hodně vzala. I když jsem měla splněnou většinu praktických předmětů, cítila jsem, že to není ono. Mrzí mě, že se mi takto 'zabila' téměř polovina studia," uvedla Lucie Hašková ze Slušovic, která se na fakultě věnuje Speciální edukaci bezpečnostních složek se zaměřením na bojové sporty. Za jedinou výhodu považuje úsporu času s ohledem na cestování a brzké vstávání.

Podobně to vidí i Lívia Beňová z Trenčína, která studuje stejný obor. "Výhodou je, že člověk nemusí vstávat a honit se. Osobně však na on-line formě vidím více minusů. Když člověk preferuje osobní kontakt, je nepřirozené komunikovat přes počítač. Člověk se tolik nesoustředí. Teoretická část by se dala dálkově skousnout, ale u praktické výuky je to problém. Myslím, že student nemá šanci naučit se vše sám doma bez toho, aby mu někdo fyzicky poradil a opravil ho," uvedla studentka, která má v rozvrhu například karate, aikido, atletiku nebo plavání.

Nadšený z on-line výuky nebyl ani Petr Sobotka ze Žďáru nad Sázavou, který se také věnuje bojovým sportům. "Sice se nemuselo dojíždět a odpadly náklady na ubytování a stravování, ale on-line výuka byla strašná. I když jsem si mohl dovolit účastnit se přednášek po probuzení zavrtaný v peřinách, díky této pohodlnosti upadla úroveň výuky. Vyučující se sice snažili poskytnout studijní materiály, ale nejde donekonečna poslouchat on-line přednášky. Po mnoha hodinách se nenašel snad nikdo, kdo by si dělal poznámky," přiznal Sobotka.

Postupem času měl pocit, jako by do školy ani nechodil. "Stýkat se se spolužáky pouze v on-line prostředí bylo velmi frustrující. Bylo snadné tíhnout k depresivním stavům, nepřidalo tomu ani uzavření sportovišť. Praktické předměty se on-line nedají vyučovat vůbec. Mohli jsme sice trénovat průpravná cvičení, ale časem už nebyla síla ani chuť cokoliv dělat," řekl Sobotka.

Témata:

Školství | stars24.cz

Vstoupit do diskuse