Ačkoliv má Mikuláš svátek až 6. prosince, oslavujeme jej už o den dříve. Víte proč a kdo to vlastně Mikuláš byl?

Biskup Mikuláš z Myry se narodil někdy ve druhé polovině 3. století. Ve 4. století pak působil jako biskup v Myře v jihozápadní části Malé Asie. Informace o jeho životě jsou známé pouze z legend.

Podle legend pocházel tedy Mikuláš z bohaté rodiny, která žila na území dnešního jihozápadního Turecka. Když mu zemřeli rodiče, údajně všechen majetek předal chudým a rozhodl se stát knězem.

Když byl zvolen biskupem, nechal ho římský císař Diokleciánus uvěznit. Za vlády císaře Konstantina (který roku 313 křesťany zrovnoprávnil s vyznavači jiných náboženství) byl Mikuláš osvobozen.

Legendy se také zmiňují o tom, že biskup Mikuláš byl velmi šlechetný a štědrý muž. Z vězení dostal mnoho neprávem odsouzených lidí, zázrakem vrátil život třem zabitým dětem. V jedné z legend bychom se pak mohli dočíst příběh o svatém Mikuláši, který zachránil tři mladé panny před prostitucí.

Podle legendy a lidové tradice se má svatý Mikuláš z Myry v předvečer svého svátku (tedy 5. prosince) vracet na zem a obdarovávat chudé lidi a děti. Tato víra vychází z faktu, že biskup Mikuláš byl za svého života velice štědrým člověkem.

Se svátkem Mikuláše se pojily také oslavy, a to již od 10. století, kdy jsou poprvé doloženy. Oslavy a nadělování se objevily poprvé v německy mluvících oblastech a souvisely nepochybně s kultem svatého Mikuláše, který mimo jiné velmi podporovala manželka císaře Oty II., císařovna Theofana. S kultem svatého Mikuláše se pak pojí i tzv. biskupské hry. Ty byly ve středověku spojeny s prostředím klášterních škol.

Postupem času se dostaly i do škol městských a nakonec se staly součástí mikulášských slavností. Patřily k velmi oblíbeným předvánočním kratochvílím. Z prostředí Francie pochází první zmínka o těchto hrách z roku 1291, z Anglie pak jsou doloženy od roku 1299. V německém prostředí se rozšířily od roku 1304. V českých zemích o nich existují doklady od 13. století.

V Německu chodila postava Mikuláše k dětem v doprovodu Ruprechta večer 5. prosince. Štědrý Mikuláš jim schovával drobné dárečky a něco dobrého na zub většinou do bot. Na děti tak ráno 6. prosince čekalo překvapení. V oblasti Alp se se dnem svatého Mikuláše pojily maškarní průvody. Na našem území se oslavy dne 6. prosince velmi podobaly těm masopustním.

Rovněž byly tyto oslavy spjaty s maškarními průvody, ve kterých nesměla chybět postava Mikuláše, čerta a anděla. Tyto postavy také navštěvovaly domácnosti a obdarovávaly děti – ty hodné dostaly drobné dárky, ovoce a ořechy, ty zlobivé uhlí. Mikuláš dětem připomínal, že mají být poslušné, mají se pravidelně modlit a projevovat úctu svým rodičům. Někdy byly zlobivé děti dokonce potrestány metlou.

Témata:

Mikuláš | stars24.cz

Vstoupit do diskuse