Je koronavirus uměle vytvořený? Vědci konečně zodpověděli palčivou otázku!

Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2)

Autor: Pavel Krejčí, stars24.cz, ČTK

21. března 2020 11:50 | Aktualizováno: 22. března 2020 10:17

Původem nového koronaviru se zabývají vědci po celém světě, poněvadž všechny zajímá, zdali náhodou není dílem člověka. Mezinárodnímu týmu vědců se palčivou otázku konečně povedlo zodpovědět.

Od chvíle, co se po světě začal šířit nový koronavirus, se lidé zabývají tím, jakého původu je. Analýza jeho genomů, kterou provedl mezinárodní tým vědců, neprokázala, že by byl virus vyroben v laboratoři nebo jinak uměle upraven. Vychází to ze studie, kterou tento týden zveřejnil časopis Nature Medicine.

Analýza podle vědců prokázala, že nový koronavirus je nejvíce příbuzný s koronavirem, který je přítomen u netopýrů. Vědci pro přirozený původ nového koronaviru argumentují i tím, že pokud by vznikl uměle, případní tvůrci by ho odvodili od dobře charakterizovaných, v laboratořích běžně pěstovaných koronavirů. Umělý původ vylučuje specifická mutace v RBD bílkovině a odlišná molekulární struktura. 

Tým také popsal dva možné původy nového koronaviru. Podle prvního scénáře se virus do nynější podoby vyvinul ve zvířeti a pak přeskočil na člověka. Tak vznikla předchozí ohniska koronavirů, která způsobila nemoci SARS a MERS. Neexistuje však zdokumentovaný případ přímého přenosu koronaviru z netopýra na člověka, existoval tak zřejmě mezihostitel. 

Druhá verze říká, že nepatogenní verze viru přešla ze zvířecího hostitele na člověka a teprve pak se stala škodlivou. V tomto případě vědci zmiňují například podobnosti s koronaviry luskounů. Koronavirus se mohl proměnit přímo v lidech krátce před začátkem pandemie.

Pokud virus vstoupil do člověka jako patogenní, je podle jednoho z autorů studie vyšší riziko, že se ohniska objeví znovu, kvůli obíhání kmenu u zvířat. Opakování druhého scénáře je méně pravděpodobné. Popsat skutečnou cestu viru je však dle výzkumníků obtížné až nemožné.

Témata: Covid-19 (koronavirus SARS-CoV-2) nemoci věda