Systém hlasování v komunálních volbách je nejkomplikovanější ze všech typů voleb. Lidé v nich mohou hlasovat jen pro jednu stranu, nebo vybrat tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva. Mohou ovšem také obě metody zkombinovat. Podívejte se, jak váš hlas nenechat propadnout.

Lidé si prostřednictvím webu mohou zjistit, kteří kandidáti do jakého místa pořadí na kandidátce jsou podle statistických dat v jejich obci volitelní. Šanci prosadit je mají v menších obcích a městech střední velikosti, ve větším městech je to nepravděpodobné.

K tomu, aby preferovaný kandidát mohl přeskočit výše umístěné kolegy na kandidátce, musí získat více než deset procent hlasů z průměrného počtu hlasů na jednoho kandidáta v rámci jeho strany.

Mezi obecními a parlamentními či krajskými volbami je ale rozdíl. V prvních jmenovaných lidé mohou preferenčními hlasy podpořit zvolení až čtyř konkrétních kandidátů. V komunálních volbách mohou křížkem označit tolik kandidátů, kolik je členů zastupitelstva, primárně tak ale budou volit strany zakřížkovaných kandidátů.

Křížkováním kandidátů ze spodních míst pořadí tak nelze podle politologa zabránit zvolení výše postavených kandidátů. Občas se to podle statistických dat podaří v malých a středně velkých městech, ve velkých je to nepravděpodobné.

Pro jednu stranu bude volič hlasovat tak, že označí křížkem políčko u jejího názvu. V takovém případě budou dostanou jeho hlas kandidáti v pořadí, jak jsou uvedeni na hlasovacím lístku, a to až do počtu míst v zastupitelstvu. Mohou také podpořit přednostní zvolení jednotlivých kandidátů zvolené strany zakřížkováním políčka u jejich jména, v praxi tím ale spíše podpoří celou kandidátku.

Podobně mohou lidé zakřížkovat současně stranu a některé kandidáty z jiných uskupení, jímž dají fakticky jen část váhy svého hlasu. V takovém případě opět podpoří především strany, jejichž jednotlivé kandidáty označili. Za preferovanou stranu část váhy jejich hlasu dostanou kandidáti v navrhovaném pořadí a v počtu, který odpovídá rozdílu mezi počtem členů zastupitelstva a počtem jednotlivých zakřížkovaných kandidátů.

Jednotlivé kandidáty mohou lidé označit křížkem u jejich jména v počtu, který odpovídá počtu členů voleného zastupitelstva. Při zakřížkování vyššího počtu kandidátů by hlas musel být vyřazen jako neplatný.

Témata:

Volby | Komunální volby | stars24.cz

Vstoupit do diskuse