Podobně jako loni, i letošní dovolené zkomplikuje pandemie koronaviru. Na rozdíl od těch loňských se ale letos pravidla zamotávají, nejen díky covidovému semaforu, ale i vzhledem k jednotlivým opatřením, které si země nastavily. Podívejte se, kam vám stačí covid pas, kde je potřeba se nechat otestovat nebo vyplnit formulář či kde hrozí karanténa.

Slovensko

Pro osoby přijíždějící na Slovensko z České republiky je povinná registrace prostřednictvím formuláře e-hranice a negativní test (PCR test mladší 72 hodin nebo antigenní mladší 24 hodin), případně test po příjezdu na Slovensko. Očkovaným, lidem, kteří v posledních 180 dnech prodělali covid a osobám mladším 18 let stačí splnit povinnost registrace, test podstupovat nemusí.

Úplná výjimka z povinnosti registrace i testu platí i nadále pro tranzit či řidiče mezinárodní dopravy. Přeshraničním pracovníkům do sta kilometrů, studentům a umělcům stačí mít kromě registrace negativní antigenní nebo PCR test ne starší sedm dnů. Pro cesty na pohřeb či svatbu stačí kromě registrace negativní antigenní test mladší 48 hodin nebo PCR test mladší 72 hodin.

Podmínky se výrazně zpřísní od 9. července, kdy bude Slovensko až na výjimky vyžadovat při vstupu do země karanténu od cestujících, kteří nejsou očkováni proti nemoci covid-19. Podle slovenských médií se neočkovaní cestující budou muset při vstupu na Slovensko elektronicky registrovat a nastoupit na dva týdny do karantény. Tu bude možné zkrátit obdržením negativního výsledku laboratorního testu na koronavirus, který lze absolvovat na pátý den izolace.

Slovenská policie také začne od pondělí 5. července provádět intenzivní kontroly potřebných covidových dokladů při vstupu na Slovensko. Kontroly budou také ve vybraných vlacích a na železničních stanicích. Příslušníci policejního sboru budou při zdravotně-bezpečnostních kontrolách prověřovat splnění povinné registrace na webu e-Hranica, stejně jako potvrzení o splnění podmínek pro uplatnění výjimky z karanténních povinností.

Slovensko je zařazeno na seznam států s nízkou mírou rizika nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Rakousko

Od 10. června není nutná elektronická registrace před vstupem do země z ČR a dalších nízkorizikových zemí při doložení bezinfekčnosti. V současnosti platné nařízení staví na roveň osoby testované, uzdravené a očkované (takzvané 3G - getestet, genesen, geimpft).

K doložení bezinfekčnosti je třeba doklad (v německém nebo anglickém jazyce) buď o prodělaném očkování před více než 21 dny, o prodělání nemoci v posledních šesti měsících, o zjištění protilátek v posledních třech měsících nebo o negativním výsledku testu (antigenní ne starší 48 hodin, PCR ne starší 72 hodin).

Od 1. července je možní do Rakouska vycestovat s digitálním covidovým certifikátem EU. Potvrzení o očkování, testování nebo o prodělání koronaviru lze ale prokázat jinými uznávanými dokumenty (certifikát o očkování, očkovacími pas a podobně).

Na děti do věku 12 let (při pobytu ve Vídni do 6 let) se nevztahuje povinnost 3G, tedy ani povinnost testování, pokud cestují s dospělou osobou. Pokud děti ve věku do 10 let cestují samostatně, bez doprovodu dospělé osoby, platí pro ně běžný vstupní režim jako pro dospělé osoby (předložení dokladu o 3G).

Rakousko je zařazeno na seznam států s nízkou mírou rizika nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Německo

ČR od 6. června není na německém seznamu rizikových zemí. Pro cesty do Německa tak již není nutné splnit podmínku testu, karantény nebo registrace s výjimkou letecké přepravy. Pro všechny cestující, kteří do Německa přilétají, platí povinnost předložit potvrzení o testu nebo očkování nebo prodělané infekci SARS-CoV-2.

Doklad o očkování, prodělání nemoci či negativní test může být vyžadován například při ubytování či návštěvě restaurace. Očkování musí být provedeno očkovací látkou schválenou Institutem Paula Ehrlicha (BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson and Johnson).

Německo je zařazeno na seznam států s nízkou mírou rizika nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Polsko

Lidé, kteří mají 14 dní po ukončeném očkování proti covid-19 vakcínou registrovanou v Evropské unii mají výjimku z předložení negativního testu. V případě naočkování pouze jednou dávkou ze dvou jsou cestující v procesu očkování a ještě nejsou v pohledu polského nařízení očkováni. Pro vstup do Polska tak nestačí potvrzení o aplikaci první dávky

Pokud se cestující prokazují negativním testem, nesmí být starší 48 hodin, platí to pro antigenní i PCR testy. Uznává se také potvrzení (anglicky, nebo polsky) o vyléčení z covidu v posledních 180 dnech.

Děti do 12 let, které cestují v doprovodu rodičů nebo zákonných zástupců, nepotřebují pro vstup test ani nemusí do karantény.

Polsko je zařazeno na seznam států s nízkou mírou rizika nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Chorvatsko

Od 1. července vstoupilo v platnost nové opatření, čeští občané starší 12 let do Chorvatska mohou vstoupit, pokud disponují platným EU digitálním COVID certifikátem. Výjimečně mohou doložit potvrzení o testu, očkování, nebo prodělání nemoci covid-19.

Pokud osoba nesplňuje žádnou z výše uvedených podmínek, pak do Chorvatska může vstoupit pod podmínkou, že se na vlastní náklady nechá otestovat PCR nebo antigenním testem a do doby přijetí výsledku testu je povinná strpět karanténu, které ji bude nařízena přímo na hraničním přechodu při vstupu do země.

Děti do 12 let do Chorvatska mohou vstoupit volně, pokud jejich rodiče nebo opatrovníci, kteří s nimi přijeli, splňují jednu z výše uvedených podmínek doložení bezinfekčnosti.

Je doporučené, aby všichni cestující předem vyplnili epidemiologický formulář EnterCroatia.

Chorvatsko je v současné době zařazeno mezi země s nízkým rizikem nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Slovinsko

Vstup do Slovinska je pro obyvatele ČR volný bez následné karantény nebo bez povinnosti předkládat doklad o bezinfekčnosti. Osoba přijíždějící do Slovinska je ale povinna na vyzvání předložit důkazy, že v posledních pěti dnech pobývala v zemi nebo regionu zařazeném na zeleném seznamu, což je případ ČR. V případě, že to nebude schopna prokázat, bude na ni pohlíženo, jako kdyby přicházela ze země na tmavě červeném seznamu.

Pro potřeby ubytování, návštěvy interiérů restaurací, účasti na kulturních a sportovních akcích, veletrzích a dalších hromadných akcích v interiérech jsou požadovány doklady o bezinfekčnosti. Tedy o očkování (uplynulá doba od vakcinace se liší podle jednotlivých dávek), negativním výsledku textu (PCR mladším 72 hodin nebo antigenním mladším 48 hodin) nebo prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Děti a nezletilé osoby do 18 let v doprovodu členů rodiny nebo opatrovníka, případně v organizované skupině, se mohou ubytovat, navštěvovat interiéry restaurací a využívat další služby bez povinnosti předkládat negativní výsledek testu, potvrzení o prodělání covidu nebo o očkování.

Slovinsko bylo zatím zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy, pro návrat platí přísnější podmínky v případě cesty veřejnou dopravou. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do pěti dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Výjimku mají očkovaní a lidé, kteří prodělali covid, je ale potřeba vyplnit příjezdový formulář. Od pondělí 5. července se přesune mezi země s nízkým rizikem nákazy, do ČR tak budou mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Itálie

Pro vstup do Itálie je potřeba splnit tři podmínky: předložit certifikát (v digitální či papírové podobě - o provedeném testu, ukončeném očkování či o zotavení se po prodělaném onemocnění), vyplnit digitální online formulář (PLF) a nahlásit se na místní zdravotnické zařízení ASL.

Itálie uznává pouze úplné očkování (nejméně 14 dní od aplikace druhé dávky v případě dvoudávkového schématu) a musí se jednat o vakcínu schválenou Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA). Potvrzení má být ve formě digitálního certifikátu EU, stejně jako v případě testu (PCR i antigenní provedený nejdéle 48 hodin před vstupem na italské území) nebo potvrzení o prodělání covidu v posledních šesti měsících.

Výjimku z testu mají děti mladší šesti let. Nezletilé děti mohou být registrovány v jednom digitálním elektronickém formuláři s doprovázející dospělou osobou.

Itálie je v současné době zařazena mezi země s nízkým rizikem nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Francie

Cestující v rámci států EU starší 11 let musí i v případě tranzitu pro vstup do Francie předložit negativní PCR nebo antigenní test mladší než 72 hodin nebo potvrzení o provedeném očkování (dva týdny po druhé dávce vakcín BionTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca, čtyři týdny po vakcíně Johnson and Johnson nebo dva týdny po první dávce vakcíny, pokud osoba prodělala covid. Od 1. července země uznává evropský covidový pas. Všichni cestující musí zároveň vyplnit čestné prohlášení o bezinfekčnosti.

Francie je v současné době zařazena mezi země s nízkým rizikem nákazy, do ČR mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Španělsko

Potvrzení o bezinfekčnosti není od 21. června 2021 vyžadováno, a to dokud bude ČR na zeleném seznamu ECDC. Na pozemní dopravu se nevztahuje ani povinnost předložení příjezdového formuláře. V případě letecké či lodní dopravy je potřeba vyplnit příjezdový formulář a předložit elektronický QR kód. Děti mladší 12 let nemusí předkládat žádné z potvrzení, QR kód ano.

Španělsko je zatím zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy, pro návrat platí přísnější podmínky v případě cesty veřejnou dopravou. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do pěti dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Výjimku mají očkovaní a lidé, kteří prodělali covid, je ale potřeba vyplnit příjezdový formulář.

Od pondělí 5. července se ale (s výjimkou Baleárských ostrovů) přesune do červené kategorie, tedy mezi země s vysokým rizikem nákazy. Povinnost otestovat se po návratu do ČR tak budou mít i lidé očkovaní a ti, kteří prodělali covid. 

Řecko

Před vstupem na území Řecka jsou lidí starší 18 let povinni vyplnit elektronický formulář, a ti starší 12 let dále musí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost buď negativním výsledkem testu, potvrzením o prodělání covidu nebo potvrzením o očkování. Cestující mohou být při příjezdu do Řecka podrobeni kontrolním antigenním rychlotestům na covid a jsou povinni tyto testy strpět. Odmítnutí podstoupit kontrolní test nebo pozitivní výsledek kontrolního testu mohou být důvodem k odepření vstupu do země.

Země uznává digitální covidový certifikátem EU nebo národní certifikáty o provedeném očkování.

Děti do 12 let nemusejí při vstupu do země prokázat bezinfekčnost, spolucestující děti do 18 let se vpisují do příjezdového formuláře jednoho z rodičů nebo rodina s dětmi vyplní jeden společný formulář.

Řecko je zatím zařazeno mezi země se středním rizikem nákazy, pro návrat platí přísnější podmínky v případě cesty veřejnou dopravou. Po návratu do ČR je nutné absolvovat PCR test, a to nejpozději do pěti dnů od příjezdu. Do doby předložení negativního testu je nutná samoizolace. Výjimku mají očkovaní a lidé, kteří prodělali covid, je ale potřeba vyplnit příjezdový formulář. Od pondělí 5. července se přesune mezi země s nízkým rizikem nákazy, do ČR tak budou mohou lidé přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Bulharsko

Od 16. června mohou čeští občané cestovat do Bulharska na základě dohody mezi ministry zahraničních věcí obou zemí bez jakéhokoli omezení. To se však nemusí týkat cestujících odlétajících z měst mimo ČR, po kterých může letecká společnost vyžadovat i nadále prokázat se jedním z výše uvedených potvrzení o bezinfekčnosti.

Bulharsko je hodnoceno jako země s nízkým rizikem nákazy, cestující mohou z těchto zemí do ČR přijet bez jakýchkoliv omezení. 

Turecko

Pro vstup do země z ČR je vyžadován negativní PCR test, který lze nahradit dokladem o úplném očkování, od něhož uplynulo 14 dnů, nebo dokladem o prodělání onemocnění covid. Během 72 hodin před cestou do Turecka je potřeba vyplnit elektronický příjezdový formulář.

Podmínky potvrzení o testování nebo prodělání nemoci se nevztahují na děti do šesti let.

Turecko je považováno za zemi s velmi vysokým rizikem infekce. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid (to neplatí pro lidi s úplným očkováním nebo do půl roku po prodělání covidu), po návratu je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve pátý den negativním PCR testem. 

Tunisko

Všichni cestující do Tuniska starší 12 let včetně očkovaných osob musí předložit negativní PCR test obsahující QR kód nebo vydaný zdravotním zařízením, který není starší než 72 hodin před zahájením cesty. Výjimku nemají ani lidé, kteří covid prodělali. Pro lidi, kteří nepřijíždějí v rámci organizované turistiky, musejí také vyplnit online formulář, kde se zavazují strávit povinnou sedmidenní karanténu v hotelu nebo v místě bydliště. Pro tyto cestující je povinný druhý PCR test pátý až sedmý den po příletu na území Tuniska.

Děti do 12 let jsou vyjmuty z povinnosti předkládat negativní výsledek testu.

Tunisko je nyní ještě považováno za zemi s velmi vysokým rizikem infekce. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid (to neplatí pro lidi s úplným očkováním nebo do půl roku po prodělání covidu), po návratu je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve pátý den negativním PCR testem. Od 5. července bude ale zařazeno na seznam zemí s extrémním rizikem nákazy. To mimo jiné znamená povinnost jít do 24 hodin od návratu na PCR test a druhý absolvovat nejdříve desátý a nejpozději však 14. den po příjezdu. Do té doby je nutné být v izolaci. 

Egypt

Při cestách do Egypta je zapotřebí vyplnit příjezdový formulář a předložit potvrzení o ukončeném očkování, od kterého uplynulo 14 dní, nebo negativní PCR test. Po příletu na letiště v Egyptě bude všem cestovatelům změřena teplota. Uznává se potvrzení o provedeném ukončeném očkování, které je uznáváno v zemi původu místními orgány (národní očkovací certifikát) a obsahuje QR kód. V případě jednodávkové vakcíny musí být dodržena 14 denní lhůta od první aplikace, u dvoudávkových musí být dodržena lhůta 14 dní po druhé dávce. Egypt nezavedl výjimky pro osoby, které prodělaly covid.

Výjimka z testu platí pro děti do šesti let.

Egypt je považován za zemi s velmi vysokým rizikem infekce. Před cestou do ČR je nutné absolvovat antigenní nebo PCR test na covid (to neplatí pro lidi s úplným očkováním nebo do půl roku po prodělání covidu), po návratu je nutné nastoupit do samoizolace. Tu lze ukončit nejdříve pátý den negativním PCR testem.

Témata:

cestování | dovolená | Slovensko | Chorvatsko | Itálie | stars24.cz | Řecko

Vstoupit do diskuse