Díky důchodovým kalkulačkám si řada penzistů může spočítat výši důchodu, existují však případy, kdy s tím budou mít problém a finální částky se nedoberou.

Důchodci dostali počínaje lednem 2021 od státu opět přidáno. Všichni penzisté obdrží 60 korun navíc, k tomu se jim o 7,1 procenta zvyšuje zásluhová část jejich důchodu. 

Na internetu existují nástroje, jejichž prostřednictvím je možné si spočítat aktuální výši penze. Důchodové kalkulačky najdete na stránkách České správy sociálního zabezpečení i webu Ministerstva práce a sociálních věcí.

Je tu ovšem jeden problém, na který MPSV důchodce upozorňuje. Kalkulačky nejde v některých konkrétních případech použít. 

"Důchodovou kalkulačku nelze použít pro výpočet důchodů invalidních, vdovských, vdoveckých, sirotčích, ani tzv. dílčích starobních důchodů, kdy část doby pojištění byla získána v zahraničí. Přesný výpočet důchodu se zohledněním všech rozhodných skutečností provádí ČSSZ až na základě řádně uplatněné žádosti u okresní správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště," stojí na webu. 

Témata:

důchody | Ministerstvo práce a soc. věcí | čssz | stars24.cz

Vstoupit do diskuse