Rok 2021 přinesl řadu změn, a jednou z nich je i nutnost pořízení elektronické dálniční známky namísto papírové. To s sebou nese řadu výhod. Podívejte se na ně.

Elektronické známky nahradily dosavadní papírové kupony. Vázány jsou na registrační značky vozidel, řidiči už tak nebudou muset lepit známky na přední skla. Navíc lze zakoupit známky na větší počet vozidel najednou, což dosud nešlo.

Novinkou je také možnost libovolně nastavit datum začátku jejich platnosti, a to až s předstihem 90 dnů. Roční známky budou nově fungovat po dobu 365 dní bez ohledu na kalendářní rok, dosud platily vždy 14 měsíců od prosince předcházejícího roku do konce ledna roku příštího.

Stát spustil systém pro prodej nových dálničních známek 1. prosince. Zahájení prodeje však provázely problémy, kdy systém krátce po svém spuštění přestal kvůli technické chybě fungovat.

Zprovozněn byl ještě týž den odpoledne, výpadek systému však vyvolal vlnu kritiky politiků i odborníků. Od té doby systém funguje bez výraznějších problémů.

Témata:

dálniční známky | stars24.cz

Vstoupit do diskuse