Senioři si ve staří v řadě případů stěžují především na nedostatek financí. Penze nejsou příliš vysoké a stěží zvládnou pokrýt neustále se zvyšující náklady. Mnozí už ale neví, že si o navýšení důchodů mohou požádat, pokud při důchodu pracují.

Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) každoročně eviduje desítky tisíc žádostí o přepočet starobního důchodu pracujících důchodců. I přesto ale ale mnoho seniorů neví, že si může stávající důchod vylepšit, a to za každých 360 odpracovaných dnů.

Stát se tak může i v případě, kdy senioři v zaměstnání pokračují a neodcházejí do penze. Přepočet důchodu se ale neprovádí automaticky, nýbrž na základě žádosti důchodce.

Příjemci starobního důchodu, kteří při důchodu dlouhodobě pracují či podnikají, by si měli o přepočet důchodu požádali ideálně vždy po získání 360 dní výdělečné činnosti.

Není přitom důvod, aby senioři žádost odkládali nebo čekali do doby, než ukončí zaměstnání. Důchodci, kteří při pobírání starobního důchodu pracují nebo podnikají, může být zvýšen důchod za každých 360 kalendářních dnů činnosti.

Do těchto 360 dnů se ale nezapočítávají doby neplaceného volna, neomluvené absence, dočasné pracovní neschopnosti či ošetřování člena domácnosti.

Žádost o zvýšení důchodu může přitom podat i příjemce předčasného důchodu, který vykonává výdělečnou činnost po dosažení řádného důchodového věku.

Témata:

důchodci | stars24.cz

Vstoupit do diskuse