Chorvatsko: Víte, jak se formoval dnešní ráj českých turistů?

Chorvatsko

Autor: Libor Frýdl

2. srpna 2023 15:50

Chorvatsko, malebná země ležící na Jaderském pobřeží v jihovýchodní Evropě, má bohatou a pestrou historii, která se táhne tisíce let zpět. Tato historie je propletena invazemi, osídlením různých etnických skupin a kulturními vlivy, které vytvořily jedinečnou identitu této země.

Historické kořeny Chorvatska sahají do starověku. Na území dnešního Chorvatska byla nalezena archeologická naleziště dokládající osídlení už v pravěku. V antických dobách bylo území součástí Římské říše a hrálo důležitou roli v obchodu a kultuře. Významné město Split bylo založeno císařem Diokleciánem, a jeho Diokleciánův palác dodnes stojí jako svědectví této éry.

Během středověku se Chorvatsko stalo významným hráčem v regionu. Byzantská říše měla vliv na zdejší kulturu, náboženství a umění. Chorvatské království se rozkládalo od Jadranu až po vnitrozemí a mělo složitý vztah s Byzancí a benátskou republikou.

V 15. a 16. století se Chorvatsko stalo terčem osmanských expanzí. Benátská republika získala kontrolu nad některými oblastmi, aby chránila své zájmy v této části Evropy. Benátský vliv se projevil nejen v politice, ale také v architektuře a umění.

V 18. století získala Habsburská monarchie kontrolu nad Chorvatskem. Toto období přineslo modernizaci a rozvoj, ale také ztrátu některých politických práv. Po první světové válce se Chorvatsko stalo součástí Království Srbů, Chorvatů a Slovinců, později známého jako Království Jugoslávie.

Po rozpadu Jugoslávie v 90. letech 20. století vyhlásilo Chorvatsko nezávislost a prošlo náročným obdobím války, která byla ukončena mezinárodním uznáním a stabilizací země. Od té doby se Chorvatsko rozvíjí jako samostatný stát s bohatou kulturní scénou, ekonomickým růstem a turistickou atraktivitou.

Dnešní Chorvatsko je výsledkem dlouhé a pestré historie, která zanechala své stopy v architektuře, umění, náboženství a každodenním životě. Starověké památky, gotické katedrály, benátské paláce a historická města vytvářejí atmosféru jedinečného místa, kde minulost a přítomnost splývají. Chorvatsko je živým svědectvím historie a zároveň otevřeným oknem do jeho budoucnosti.
 

Témata: Chorvatsko