Nahlížení do katastru nemovitostí se už za několik dní zkomplikuje. K dříve běžně dostupným informacím se nově dostanou jen někteří lidé. Proč se tuzemské úřady rozhodly přistoupit ke změnám?

Český úřad zeměměřický a katastrální vysvětlil tento krok na webu již počátkem dubna. Podle úřadu došlo od začátku roku ke zhoršení odezev aplikace v souvislosti s jejím extrémním zatížením, z velké části způsobeným nezákonným vytěžováním databáze softwarovými roboty. 

"Pro zajištění plnohodnotného fungování aplikace budou v červnu 2021 provedeny úpravy, kterými chceme předejít tomu, aby se tato situace opakovala, k čemuž by v důsledku rostoucího automatizovaného vytěžování dat s velkou pravděpodobností dříve či později došlo," uvádí ČÚZK.

Anonymním uživatelům se nově zobrazí jen základní informace o nemovitostech a řízeních, bez uvedení vlastníků a účastníků řízení. Kompletní údaje budou dostupné pouze pro přihlášené uživatele.

Přihlášení bude možné prostřednictvím Portálu národního bodu pro identifikaci a autentizaci (eidentita.cz) nebo pomocí účtu Dálkového přístupu do katastru nemovitostí. 

Témata:

Katastrální úřad | nemovitosti | stars24.cz

Vstoupit do diskuse