Libor Frýdl
stars24.cz

V Německu momentálně žije zhruba šest procent muslimského obyvatelstva. Vědci se ale rozhodli spočítat, kolik vyznavačů tohoto náboženství by v zemi žilo, kdyby migrace postupovala stejným tempem jako doposud. A naopak, kolik příznivců islámu by mělo německé občanství, kdyby k migrační krizi vůbec nedošlo.

Americký výzkumný ústav Pew Research Center vycházel z předpokladu, že do Německa nebudou přicházet žádní uprchlíci a cizinci z řad studentů, lidí hledajících práci a rodinných příslušníků budou přicházet zhruba ve stejném počtu jako v uplynulých desetiletích.

Zjistil, že pokud by do Německa nepřišel jediný imigrant, žilo by v roce 2050 v zemi asi devět procent muslimů. Oproti současným šesti procentům je to nárůst o čtyři procenta, tedy necelý dvojnásobek stávajícího počtu vyznavačů islámu.

Pokud by ale migrační krize pokračovala a do země by nadále přicházelo tolik uprchlíků, co v letech 2014 až 2016, už za 33 let by v Německu bylo muslimů dvacet procent. V roce 2015 přišlo do Německa 890 tisíc migrantů, loni "pouze" 280 tisíc, přesto tvoří velkou část z nich muslimové z válkou sužovaných zemí.

Vědci se kromě migrace zaměřili i na další faktory, které vyústí ve zvyšující se populaci muslimů v zemi. Podle studie totiž existují dva další důvody pro rostoucí podíl vyznavačů islámu v Německu. Prvním z nich je jejich průměrný věk, který je zhruba 31 let, zatímco u lidí, kteří vyznávají jiné náboženství nebo jsou bez vyznání, je to 47 let.

Tím druhým důvodem je vyšší míra porodnosti u muslimů než u lidí jiného či žádného náboženství. Na každou muslimku v Německu totiž připadá 1,9 dítěte, u ostatních žen je to jen 1,4 dítěte. Tento trend lze ale pozorovat i v jiných zemích, například v Británii se tato hodnota pohybuje okolo 2,9 dítěte u muslimek a 1,8 u ostatních žen.

Zanedbatelné číslo naopak tvoří konvertování k islámské víře či od ní. Podle studie se mezi lety 2010 až 2016 po celé Evropě rozhodlo tuto víru opustit o 60 tisíc více muslimů, než kolik na islám konvertovalo.

Paradoxní je, že i přes výše uvedená čísla není Německo zemí, v níž žije v Evropě nejvíce muslimů. Je jí Francie, kde je necelých šest milionů vyznavačů této víry a tvoří 8,8 procent podílu na francouzském obyvatelstvu.

Druhé místo zaujalo Švédsko, kde muslimové tvoří 8,1 procent obyvatel. Ani na třetím místě se neumístilo Německo, nýbrž Británie s 6,3 procenty. Německu tak připadá až čtvrté místo v Evropě. Naopak v Polsku činí podíl muslimů na populaci méně než 0,1 procenta.

Témata:

islám | Muslimové | Německo | stars24.cz

Vstoupit do diskuse