Na vatikánském Svatopetrském náměstí dnes skončila zádušní mše za emeritního papeže Benedikta XVI., který zemřel 31. prosince ve věku 95 let. Smuteční obřad, kterému přihlížely desetitisíce věřících, vedl nynější papež František. Zesnulý bude nyní uložen do hrobky v kryptě Svatopetrské baziliky.

Benedikt, občanským jménem Joseph Ratzinger, stál v čele katolické církve v letech 2005 až 2013, kdy odstoupil ze zdravotních důvodů. Stal se prvním papežem po zhruba 600 letech, který tak učinil.

Ačkoliv Benedikt nezemřel za svého pontifikátu, dnešní pohřeb je v mnohém podobný pohřbům hlav katolické církve. Jednoduchá rakev z cedrového dřeva, která byla krátce před obřadem za zvuku zvonů vynesena ze Svatopetrské baziliky, byla umístěna před oltářem. K němu papež František přijel na kolečkovém křesle, smuteční obřad vedl vsedě.

"Benedikte, věrný příteli ženicha, kéž je tvá radost úplná, až uslyšíš jeho hlas definitivně a navždy," řekl podle agentury DPA František. Jako ženich bývá v katolické církvi označován Ježíš Kristus. V průběhu mše, které se účastnilo 125 kardinálů, 200 biskupů a asi 3700 kněží, František také hovořil o Benediktově "moudrosti, láskyplnosti a oddanosti, kterou nás po léta obdarovával".

Po skončení mše odneslo 12 mužů rakev do Svatopetrské baziliky. Ještě předtím se papež František rozloučil s Benediktem symbolicky tím, že na dřevěnou rakev položil ruku. Poté se za potlesku věřících odebral do chrámu.

Obřad se odehrál pod širým nebem, slunce se jen pomalu prodíralo mlhou, někteří z přítomných měli nad hlavami deštníky. Mezi desetitisíci účastníky pohřbu byli duchovní z celého světa a také několik hlav států a monarchů. Česko zastupoval premiér Petr Fiala, přítomni byli také ministr práce Marian Jurečka a bývalý prezident Václav Klaus. Podle údajů italských úřadů, na které se odkazuje agentura AP, se pohřbu mělo zúčastnit až 100.000 lidí, což je více, než kolik činily původní odhady. Na spořádaný průběh dnes dohlíží asi 1000 policistů.

Při obřadu držela jedna z truchlících na náměstí ručně psaný transparent s nápisem Svatý hned (Santo subito). Vyzývala tím ke svatořečení emeritního papeže stejným heslem, které věřící masově provolávali v roce 2005 na pohřbu Jana Pavla II.

Zádušní mše, která byla až na některé pasáže sloužena v latině, skončila před jedenáctou hodinou. Poté bude rakev vložena do zinkového pouzdra a následně do další dřevěné rakve. Emeritní papež bude pohřben do hrobky v kryptě pod Svatopetrskou bazilikou. Podle svého přání bude uložen v téže hrobce, v níž byl pohřben papež Jan Pavel II., jehož ostatky ale byly z krypty v roce 2011 vyzdviženy kvůli blahořečení.

Během posledních tří dnů, kdy bylo tělo Benedikta vystaveno ve Svatopetrské vystaveno ve Svatopetrské bazilice, se s emeritním papežem přišlo rozloučit na 200.000 lidí.

Témata:

Papež Benedikt XVI. | Vatikán | stars24.cz