Mezinárodní soudní dvůr v Haagu dnes nařídil Rusku okamžité zastavení jeho válečných operací na Ukrajině. Podle předběžného rozhodnutí ve věci, kterou před nejvyšší soudní instanci OSN přednesla Ukrajina, má Moskva rovněž zajistit, aby ve vojenských akcích nepokračovaly ani jiné vojenské či ozbrojené jednotky, které jednají na její příkaz.

Rusku i Ukrajině soud rovněž nařizuje, aby se vyvarovaly jakýchkoliv kroků, které by jejich spor dále vyostřily. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj rozhodnutí přivítal a označil jej za "naprosté vítězství". Podle expertů se Rusko velmi pravděpodobně příkazem nebude řídit, minulý týden ani nevyslalo na stání soudu svou delegaci.

"Ruská federace musí okamžitě pozastavit své zvláštní vojenské operace, které začala 24. února 2022," píše v rozhodnutí předsedající soudkyně Joan Donoghueová. Pro rozhodnutí se vyslovilo 13 z 15 soudců Mezinárodního soudního dvora, proti byli soudci z Ruska a Číny.

Rozhodnutí soudního dvora je pro členské státy OSN závazné. V případě neuposlechnutí může soud věc přednést před Radu bezpečnosti OSN, tam má však Rusko právo veta.

"Ukrajina dnes získala naprosté vítězství ve své kauze proti Rusku u Mezinárodního soudního dvora," napsal na twitteru Zelenskyj.

O úspěchu u haagského soudního dvora informovalo i ukrajinské velvyslanectví v Česku. "Rozkaz je platný v mezinárodním právu. Rusko mu musí okamžitě vyhovět. Ignorace rozkazu jen izoluje Rusko ještě více," uvedla ambasáda.

Na rozhodnutí tribunálu už reagují i čeští politici. Podle senátora a někdejšího prezidentského kandidáta Pavla Fischera jde o další právní důvod uvalit na Rusko velmi tvrdé finanční sankce, uvedl to na twitteru.

Moskva opakovaně ospravedlňuje svůj útok na Ukrajinu mimo jiné tím, že Kyjev údajně utlačuje rusky mluvící obyvatelstvo na východě Ukrajiny. Šéf Kremlu Vladimir Putin v tomto smyslu hovoří o "genocidě", což však zahraniční činitelé i pozorovatelé odmítají jako nepatřičné. Proti takovému zdůvodnění se ohradil rovněž Kyjev, který tvrzení označuje za smyšlené.

Ukrajina svou stížnost k soudu opřela o Úmluvu OSN o zabránění a trestání zločinu genocidy z roku 1948, kterou Rusko a Ukrajina ratifikovaly a která umožňuje státům projednat svoje neshody právě před Mezinárodním soudním dvorem.

Rusko, jehož vojáci pokračují v ostřelování a bombardování ukrajinských měst, se minulý týden nezúčastnilo stání soudu a ukrajinskou stížnost označilo za absurdní. V psaných argumentech, které soudu předložilo, pak uvádí, že soudní dvůr v Haagu v tomto sporu nemůže rozhodovat a že v úmluvě OSN o genocidě není nic, co by zakazovalo použití síly.

Témata:

válka na Ukrajině | soudy | Rusko | Ruská armáda | stars24.cz