Za volant už v 17, řidičák můžete nechat doma. Co vše mění zásadní novela silničního zákona?

Ilustrační foto

Autor: Markéta Dosedělová

31. prosince 2023 14:35

S příchodem nového roku začíná v Česku platit novela zákona o provozu na silničních komunikacích. Tato novela přináší změny v bodovém systému, umožňuje řízení od 17 let pod dohledem mentora, zavádí řidičský průkaz na zkoušku a ruší povinnost mít u sebe řidičský a technický průkaz.

Výraznou inovací je také snížení počtu technických průkazů na jediný. Nově v provozu zaznamenají řidiči nová dopravní značení a administrativa v dopravním sektoru by měla být jednodušší.

Povinný preventivní program pro začínající řidiče nyní umožňuje zahájit kurz autoškoly k řízení osobního auta již ve věku 15 let a šesti měsíců. Po absolvování autoškoly a úspěšné zkoušce může začít mladý řidič řídit od 17 let, ale do dosažení věku 18 let pouze pod dohledem zkušenějšího řidiče, který je registrován jako mentor.

Novela také zavádí nový řidičský průkaz na zkoušku, který bude platit dva roky po složení zkoušky, bez ohledu na věk řidiče. V průběhu těchto dvou let musí řidič absolvovat dopravně-psychologický pohovor a školení pro začínající řidiče po spáchání závažných dopravních přestupků.

V bodovém systému dochází k zjednodušení, když pět bodových pásem bude nahrazeno třemi. Nově budou dopravní přestupky ohodnoceny dvěma, čtyřmi a šesti body. Za menší přestupky, jako je například jízda s nerozsvícenými světly nebo špatné parkování, budou udělovány mírnější tresty.

Naopak novela zpřísňuje postihy za závažné přestupky, jako je řízení pod vlivem alkoholu nebo návykových látek, překročení povolené rychlosti a odmítnutí dechové zkoušky na alkohol.

Novým prvkem jsou také dopravní značky, které označují sdílené zóny pro všechny účastníky silničního provozu, úpravy značení bezpečného odstupu a parkoviště P+D, kde mohou řidiči přesednout do jiného auta po zaparkování. 

Dále dochází ke zrušení minimálního pětidenního odstupu mezi neúspěšnou a opakovanou řidičskou zkouškou a také ke zjednodušení procesu zápisu změny vlastníka nebo provozovatele vozidla.

Témata: řidiči řidičské průkazy auto